Výběr zaměstnance – behaviorální pohovor

27. 11. 2017 | Mgr. Petr Hlušička

Při výběru vhodných zaměstnanců hodnotíme a zvažujeme, jaké mají odborné dovednosti, vzdělání a zkušenosti pro danou pozici. Zároveň se snažíme odhadnout, jak je daná práce bude bavit, jak zapadnout do stávajícího firmy i stávajícího týmu. Co nám může pomoci při zjišťování informací je technika nazývaná behaviorální pohovor.

 

 

Behaviorální pohovor je velmi účinnou metodou, která nám při zvládnutí jejich pravidel, dokáže velmi usnadnit práci a zjistit potřebné informace o uchazeči. Jedná se o způsob vedení rozhovoru, kdy je naším cílem zjistit chování dotyčného v minulosti v konkrétních situacích. To nám může poskytnout reálnější pohled na to, jak svoji práci vnímá, jak ní přistupuje, co je pro něj důležité, atd.. Dozvídáme se tedy více o jeho motivaci, potřebách, vzorcích jak uvažuje, přístupu k okolí, ale i problémech a o tom, jak je řešil.

Základem techniky je si předem stanovit kompetence, které potřebujeme zjistit a dle toho upravit strukturu rozhovoru. Ke konstrukci otázek používáme metodu STAR.

S (SITUATION) – Na co se chcete zaměřit, co Vás zajímá.

T (TASK) – Popis konkrétních úkolů, které musel řešit.

A (ACTION) – Jaké konkrétních kroky v dané věci realizoval.

R (RESULT) – Jaké konkrétní výsledky jeho kroky měly a čeho dosáhl.

Důležité je klást otázky otevřených způsobem a doptávat se na „konkrétní“ věci. Tato technika má výhodu, že můžeme zjistit požadované informace i o kandidátovi, který má dokonale připravenou sebeprezentaci a předpřipravené odpovědi na běžné otázky. Budete mít možnost na jednotlivých příkladech posoudit, jak se v nich dotyčný choval, jak je řešil a s jakými výsledky.

 

hlusicka-ctverec

Mgr. Petr Hlušička

HR odborný poradce – psycholog
další články autora >
více o autorovi >{emailcloak=off}