Noví zaměstnanci

19. 3. 2018 | Mgr. Petr Hlušička

Nábor se v dnešní době potýká nejenom s nedostatkem nových kvalifikovaných lidí, ale dále i s fluktuací nově nabraných. Na to má často vliv zvýšená zátěž způsobená odlišným vzděláním či oborem, ale i přístup stávajících zaměstnanců k novým lidem, kteří mají jiné podmínky než měli oni. Jaká jsou možná opatření?

Individuální plán

Přímý nadřízený si s nováčkem musí vyjasnit nejen jeho náplň práce, ale i očekávání v oblasti co se musí v nejbližších třech měsících naučit a zvládnout. Tyto cíle by měli být realistické a zároveň by měl dotyčný obdržet informace na koho se u jednotlivých bodů může obracet a kdo mu může poskytnout podporu.

To umožní, aby si nově nastupují uvědomil, nejen co jeho práce obnáší, ale i jaký bude další vývoj. Pomůže mu to ukotvit pro ně náročné období plné změn. Zároveň se může sám věnovat své přípravě na cíle, které má před sebou vytyčené.

Úvodní kolečko

Pokud je to možné, tak poskytněte novým zaměstnancům možnost projít si jednotlivá oddělení, která ve společnosti máte. Nejen z důvodu celkové představy, jaké procesy se ve firmě odehrávají a jaká oddělení mají co na starosti. Přínosem je také neformální seznámení s lidmi a navázání kontaktu, který mu následně usnadní komunikaci a případné oslovení v případě potřeby.

Mentor

Zvolením vhodného mentora (http://www.firemni-sociolog.cz//cz/clanky/443-mentor-a-jeho-vyber), kterého pro nováčka vybereme, můžeme eliminovat případné komplikace a snížit stres, který je s nástupem do nové práce vždy spojen. Dotyčný může pomáhat nejen se zaškolením a podporou při náročných úkolech, ale i jako člověk, který dotyčného seznámí s dalšími kolegy i na neformální úrovni.

Příprava na nového kolegu

Stávající zaměstnanci dávají občas novému člověku zabrat, protože sami zapomínají, jaké to bylo, když sami začínali. Navíc, když dotyčný může být z jiného oboru, tak mu to dávají náležitě znát, jak je nešikovný či neschopný. A neuvědomují si, že nová práce je pro něj už kvůli tomu náročnější. Nebo mají obavu, že budou muset pracovat o to víc, aby kvůli němu splnili normy.

Je vhodné jim připomenout, že právě začátky pro tohoto člověka nejsou snadné, ať sami zavzpomínají a pokusí se podat pomocnou ruku. Zároveň, že tento člověk, pokud mu dokáží pomoci, tak uleví i množství práce, kterou mají oni.

hlusicka-ctverec

Mgr. Petr Hlušička

HR odborný poradce – psycholog
další články autora >
více o autorovi >{emailcloak=off}