Role a úloha mentora

7. 5. 2018 | Mgr. Petr Hlušička

 

Mentor v týmu pomáhá novým pracovníkům seznámit se s novým prostředím a překonat počáteční překážky tak, aby se co nejdříve začlenili a stali se plnohodnotnými členy týmu. Co všechno má mít na starosti a jaká je jeho role?

 

Mentor zaškoluje zaměstnance k výkonu práce, orientuje ho do sociálních vztahů, pomáhá mu při zpracování individuálního plánu adaptace, průběžně sleduje výsledky jeho činnosti a také jeho integraci do pracovní skupiny, poskytuje zpětnou vazbu o úspěšnosti adaptace, kontroluje plán adaptace a jeho realizaci a připravuje podklady na závěrečné hodnocení adaptace.

Důležité je při jeho volbě dbát nejen na jeho odborné dovednosti, ale i jeho sociální chování a zaměření na ostatní. Vhodnější jsou lidé, kteří mají vnitřní nastavení podporovat a pomáhat lidem ve svém okolí.

Role mentora

  • Je novému pracovníkovi k dispozici v souvislosti s jeho orientací ve firmě
  • Zodpovídá novému zaměstnanci případné dotazy, a to zejména v prvním týdnu po nástupu do organizace
  • Pravidelně se informuje o tom, jak se nový kolega na pracovišti cítí
  • Pomáhá řešit případná nedorozumění a bráním možným konfliktům
  • Spolupracuje s přímým nadřízeným při řešení potíží nastalých v procesu adaptace nového pracovníka

Mentor má v procesu adaptace tři základní funkce:

  • Mentor může být pro zaměstnance vzorem

Nový zaměstnanec mentora vnímá při práci a částečně přebírá i způsoby jeho chování.

  • Poskytování podpory

Mentor může nového zaměstnance akceptovat, ocenit ho, poradit mu při řešení problémů.

  • Podpora při zapracování

Mentor může pomoci při zapracování nového zaměstnance podnětnými úkoly, zviditelněním výkonů, uvedením do týmu.

Mentor zároveň sám potřebuje podporu od vedoucího, a to nejen v poskytnutí prostoru pro svoji práci, ale i v podobě ocenění. A to ne pouze finančního, ale i osobního, přičemž by mělo oceňovat především jeho přístup a ochotu vůči novým zaměstnancům. Musíme mít na vědomí i případnou zátěž spojenou s fluktuací nových zaměstnanců.

hlusicka-ctverec

Mgr. Petr Hlušička

HR odborný poradce – psycholog
další články autora >
více o autorovi >{emailcloak=off}