Metody

Při své práci používáme vlastní specifické metody určené k podpoře managementu, řízení vztahů ve firmách a na pracovištích, diagnostice a řízení poradenského procesu. Na této stránce najdete popis našich metod. Nejsme závislí na externích dodavatelích, s výjimkami některých diagnostických nástrojů preferujeme vývoj a standardizaci vlastní metodické základny. Použití všech našich metod probíhá na základě rozhodnutí poradce po konzultaci s klientem a analýze jeho potřeb.

 

Rozvojový workshop

10. 6. 2017

Rozvojový workshop je součást vzdělávacích programů, koná se s odstupem času po několika seminářích. Cílem workshopu je zopakovat hlavní informace ze seminářů a hlavně diskutovat s účastníky nad tím, jak se jím daří zavést tyto poznatky do vlastní praxe. Workshop je aktivní diskuse nad tím, jak účastníci využívají to, co se naučili na semináři.

celý článek

Informační workshop

10. 6. 2017

Informační workshop je skupinové setkání, jehož účelem je získat od účastníků informace. Jak funguje vedení? Jak se daří informovat zaměstnance? Co je příčina konfliktů, neklidu nebo demotivace? To jsou otázky, na které v informačním workshopu nacházíme nejčastěji odpovědi.

celý článek

Poradenský den

10. 6. 2017

Poradenský den (PD) je individuální setkání poradce a klienta (tzv. Cílové osoby). Účelem je intenzivní, individuální cestou podpořit cílovou osobu v zadaném tématu formou diskuse jeden na jednoho. Na rozdíl od koučinku je cílem PD předat klientovi know-how a praktické informace, a reagovat z pozice odborníka na klientovu dosavadní práci.

celý článek

Vzdělávací seminář

10. 6. 2017

Vzdělávací seminář, ve firmách známý spíše jako „školení“ je jedno nebo dvoudenní akce pro skupinu posluchačů.

celý článek

NIV – NízkoIntervenční Vedení

23. 9. 2012

NízkoIntervenční Vedení je metoda vedení podřízených pracovníků, která minimalizuje riziko konfliktu a čerpá z využití známých psychologických charakteristik vedených při co nejmenší možné míře nátlaku, který je na ně vyvíjen.

celý článek