Užitečné informace

ASP – Analýza Sociálního Prostředí

Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.

PKM – Poradenská Konzultační Metoda

Poradenská Konzultační Metoda je základním nástrojem práce Firemního sociologa. Jedná se o elementární metodu, kterou používáme pro podporu manažerů, podnikatelů a vedoucích pracovníků.

Zastavený nábor

25. 9. 2023

V naší společnosti jsme investovali mnoho prostředků i času do náboru nových zaměstnanců především na dělnické pozice. Nyní je nábor zastaven, ale kandidáti stále chodí. Co můžeme dělat?

odpověď

Co dělat se špatnou morálkou na pracovišti?

16. 5. 2022

Trápí nás špatná morálka části pracovníků ve výrobě. Nedodržují pracovní dobu, ale ani vnitřní předpisy, mají tendenci se „flákat“. Bohužel je to poznat na kvalitě jejich práce, a tedy i výstupu. Bohužel nejde o jednotlivé případy, ale o širší jev, a kdykoli se pokusíme provinilce potrestat, vymlouvají se, že „to dělají všichni“, a dokonce vyhrožují odchodem.  Co máme dělat?

odpověď

Demotivovaný mistr

13. 9. 2021

Jsme výrobní firma. Máme problém s jedním z našich mistrů. Je to špičkový odborník, také u zaměstnanců je velmi oblíbený. Poslední dobou však ztratil veškerou motivaci k práci; částečně kvůli změnám, které jsme prováděli, částečně proto, že má potíže v osobním životě. Je bez energie, bez života. Je si toho vědom a mrzí ho to, ale nemůže s tím sám nic udělat. Rádi bychom mu nějak pomohli, nevíme jak.

odpověď

Jak zvládnout škodícího zaměstnance

14. 6. 2021

V týmu pracovníků máme člověka, kterého nelze popsat jinak než jako škodiče. Neustále šíří negativní atmosféru, všechny pomlouvá, všechno kritizuje. Přitom jeho pracovní výkony jsou dobré a je těžké ho postihnout. Kolegové se s ním už ani nechtějí stýkat…

odpověď

Poradna: Nespokojení operátoři

15. 2. 2021

Jsme strojírenská výrobní firma s necelou tisícovkou zaměstnanců. Naši operátoři výroby jsou v poslední době nespokojení; nemohou čerpat benefity, musí dodržovat řadu opatření a slíbené zvýšení platu je v nedohlednu. Co můžeme udělat pro jejich uklidnění?  P.A.

odpověď

Co dělat s pasivitou zaměstnanců?

7. 12. 2020

Trápí nás pasivita zaměstnanců. Nejsou ochotni dělat cokoli navíc, do práce je musíme přemlouvat a povzbuzovat, stojí nás to mnoho sil. Co máme dělat?

odpověď

Chronický vymlouvač

12. 10. 2020

Náš zaměstnanec se neustále vymlouvá, když má vykonávat specifické činnosti nutné pro svou profesi. Měl to tak delší dobu, ale od začátku pandemie má vodu na mlýn. Je velice těžké přimět ho pracovat a demotivuje ostatní zaměstnance, ale nemůžeme, přesněji nechceme se ho zbavit. Jak máme postupovat?

odpověď

Poradna: Manažer přistižen při lži

29. 9. 2020

Stala se nám nepříjemná věc. Jeden z členů užšího vedení firmy byl přistižen při tom, když před zaměstnanci řekl něco, co byla zjevná lež; přičemž on sám to musel vědět. Velmi rychle se to rozneslo mezi zaměstnance, celkem k stovkám lidí, a ti teď mají dotyčného, potažmo celé vedení za lháře. Přitom potřebujeme dělat zásadní organizační změny a důvěra je zde klíčová…

odpověď

© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520