• About us
 • 3. 12. 2018   Mgr. Petr Hlušička

  Teambuilding je poměrně často realizovaný „benefit“ a to i díky aktuálnímu stavu ekonomiky. Firmy a její zaměstnanci se nyní potýkají se zvýšenou zátěží a často i s navyšováním počtu zaměstnanců. S tím je spojená potřeba podpořit vztahy a vazby směrem ke firmě, ale i mezi zaměstnanci. Podívejme se na to, jaké má dopady a co zohledňovat.

  Pro firmu se jedná o relativně nenáročnou a dostupnou aktivitu. A to i díky tomu, jakým způsobem s ní firmy pracují a jak ho realizují. Některé formou výletu, sportovními aktivitami, večírkem nebo kombinací. Firmy ho vnímají jako rychlý recept na problémy, které je trápí. V některých případech to může být nápomocné, ale určitě se nejedná o řešení.

  Teambuilding může být pro zaměstnance dobrý bonus, pokud je správně uchopený a zaměstnanci jsou tímto směrem nastaveni. Pokud ale se jedná pouze o jedinou aktivitu, kterou chce firma podpořit vztahy a komunikaci ve firmě tak se může snadno stát spíše katalyzátorem aktuálního stavu. Vždy záleží na konkrétní firmě, vztazích ve firmě a otevřené komunikaci mezi lidmi. Pokud toto nemáme, tak nemůžeme čekat, že sezvání skupiny lidí bude mít vždy pozitivní dopady.

  Povinná účast – ano/ne

  Pokud má být cílem stmelit kolektiv a podpořit vztahy, tak čeho dosáhnu, když podřízeným přikáži účast? Jak se poté budou cítit a jak k ní budou přistupovat? Ne vždy, a ne všichni máme náladu se zúčastnit podobných akcí. Nicméně to jako vedoucí můžeme našim lidem doporučit a požádat je o účast. V případě, že bude teambuilding úspěšný, tak absentující budou litovat a možná se příště budou chtít sami zúčastnit.

  Možné negativní vlivy

  V okamžiku, kdy je teambuilding náš jediný počin v práci s lidmi a pokud se pravidelně ve firmě nevěnujeme komunikaci a vztahům, tak se opravdu může při špatné konstelaci stát spouštěčem toho co může být u nás špatně. Například nedořešených konfliktů či třenic mezi týmy. Navíc tam svoji roli může sehrát i alkohol.

  Pokud se jedná o zátěž vůči jednotlivcům, tak se pro introvertní typy může jednat o zvýšenou zátěž, tím spíše, když ve firmě nefungují korektní vztahy a otevřená komunikace.

  Pokud je naším plánem podpořit naše zaměstnance, tak součástí jejich podpory a vztahů ve firmě by měla být systematická a metodická práce v oblasti jejich rozvoje v průběhu celého roku. Lidé musí vnímat, že firma podporuje otevřenou komunikaci, vztahy a spolupráci a nastavuje k tomu podmínky.

  V tomto směru se dlouhodobě se osvědčují spíše pracovní, tematické workshopy vedoucích zaměstnanců, které podporují jejich vzájemné vazby a komunikace, včetně schopnosti zvládat problematické situace a vhodně podporovat své podřízené. Teambuilding bývá poté často vnímán jako příjemný bonus, který nám po neformální stránce může dál naše vztahy upevnit.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520