• About us
 • 4. 2. 2019   Mgr. Petr Hlušička

  V okamžiku, kdy do týmu přichází nový člověk, tak se nejedná o zátěž pouze pro něj, ale i pro stávající tým. Daná situace ovlivňuje atmosféru i vztahy v týmu. To zároveň zpětně působí na nového člověka a má přímý dopad na jeho spokojenost a další působení ve firmě. Jak na tuto vzájemnou adaptaci a co pro její zvládnutí můžeme udělat.

  V rámci adaptačního programu se někdy dokážeme dobře věnovat novému člověku, jeho zapracování a proškolení. To má obrovský dopad a vliv na to, jak rychle k nám nový zaměstnanec „zapadne“, jak se u nás bude cítit, jak bude motivovaný u nás zůstat, jak bude „zapálený“ pro naši věc. Někdy ale opomíjíme stejně důležitý aspekt, a to je vnímání a přístup aktuálního týmu, včetně atmosféry v něm.

  Jak můžeme pozitivně ovlivnit a podpořit navázání zdravého prvního kontaktu a vazby s nově nastupujícím člověkem. Co je důležité, tak nevnímat tuto situaci pouze jako „vstupní zaškolení“, ale jako „přijetí“ nového člena společnosti.

  Cíle, které bychom měli mít při nástupu nového člověka

  • Integrace a podpora přijetí nováčka do kolektivu
  • Adaptace na místní podmínky a firemní kulturu
  • Snížení stresu z nové situace (na obou stranách)
  • Podpora při řešení individuálních problémů nebo eliminace třecích ploch
  • Motivace nováčka

  Co můžeme očekávat od dobře nastaveného a provedeného adaptačního procesu?

  • Rychlejší nástup plné výkonnosti nováčků
  • Brzká orientace v novém prostředí
  • Lepší přijetí nových zaměstnanců kolektivem
  • Snížení možné fluktuace zaměstnanců
  • Snížení možných konfliktních situací v pracovním kolektivu
  • Větší pravděpodobnost přijetí firemní kultury nováčkem

  Několik důležitých bodů, které mohou mít pozitivní vliv na snížení možných negativních dopadů.

  Výběrové řízení

  Je výhodou, pokud se stávající kolegové (případně klíčoví) mohou zúčastnit výběrového řízení, během kterého se s novým kolegou mohou seznámit nebo si ho vybrat. To snižuje možné obavy a vědí koho mohou očekávat. Nemají rozhodovat, to je role vedoucího, ale mohou vyjádřit svůj názor a mohou mít vliv na rozhodování. Zároveň i nováček ví, co a kdo ho čeká.

  Před příchodem

  Z pohledu stávajících zaměstnanců někdy dochází k tomu, že zapomínají, jak náročná situace to pro nováčka může být. Každý má odlišnou pracovní historii, zkušenost s pracovním prostředím i náplní práce. Ne vždy také nabíráme nejideálnější kandidáty. Přesto je vhodné před samotným nástupem zaměstnancům připomenout, kdo bude nastupovat, na jakou pozici, co se od něj očekává, ale zároveň, že byste byli rádi, kdyby ho podpořili a případně mu pomohli v začátku. A upozornit, že všichni jsme někdy začínali, a ne vždy je to z mnoha ohledů snadné.


  Tip: Zajímá vás toto téma? Přečtěte si Jak představit nového pracovníka na serveru Vlastní Cesta.cz

  První den a seznámení

  Pro nováčka je první den jedním velkým kolotočem, od podpisů, proškolení až po předání OPP. Součástí však musí být vždy seznámení s novými spolupracovníky, to by si měl vzít na starost jeho přímý nadřízený. Vyhraďte si na to adekvátní čas a prostor, je to vhodné pro překonání možných úvodních bariér a nastartování pozitivní komunikace v rámci týmu. Vhodná forma může navíc zmírnit celou stresovou situaci.

  Pravidelná kontrola dění v týmu a kontakt s novým zaměstnancem

  Věnujte pozornost tomu, nejen tomu, jak se nový člověk zapracovává, ale také co se odehrává v týmu. Snažte se obrousit případné hrany a zajímejte se o zpětnou vazbu a míru spokojenosti, jak od nováčka, tak i od členů týmu. Mimo nadřízeného je vhodné, aby měl každý nový zaměstnanec člověka (mentora), na kterého se může obrátit.

  Každý nový zaměstnanec, který přichází do společnosti, ať je sebevíc zkušený, prochází náročnou stresovou situací. Ta ovlivňuje jeho vnímání, prožívání, motivaci a výkonnost. Zároveň i nový element, který přichází do stabilního týmu, působí na atmosféru a vztahy v mnoha směrech. Máme možnost tuto situaci bez výrazných nákladů vyřešit k oboustrannému prospěchu. Věnujme tedy pozornost nejen tomu, co to znamená pro nás, jako vedoucí, ale co to může znamenat právě pro naše podřízené.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520