• About us
 • 19. 4. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

  Na všem zlém je něco pozitivní, a i z pandemie se můžeme poučit. Co praktického si, pohledem Firemního sociologa, odnášejí z pandemie linioví manažeři? Dnes přinášíme 10 praktických poučení.

  Schopnost poučit se z krize patří mezi přirozené lidské vlastnosti, která nám dává naše místo na slunci. Díky tomu, že dokážeme vyjít z krize vybaveni zkušenostmi, jsme vytvořili civilizaci, která krize zvládá.

  Nejmocnějšími lidmi ve firmách nejsou jejich ředitelé, ani generální management, ale linioví vedoucí. Mistři, vedoucí oddělení, skupin, kanceláří či směn jsou těmi, kdo ve skutečnosti drží ruce na tepu firem. Protože se s nimi setkáváme v rámci poradenské práce Firemního sociologa, dali jsme dohromady deset poučení, která jsme u těchto lidí z Covidu zaznamenali. Jsou stručná a přinášíme vám je dnes pro inspiraci.

   

  Poučení z Covidu pohledem liniových vedoucích

  •  Osobní komunikace je nezbytná

  S lidmi je třeba mluvit a když s nimi mluvíme, vyřešíme tím více než těmi nejsložitějšími strategiemi.

  •  Opatření musí dávat smysl

  Cokoli po lidech chceme jim musíme vysvětlit. Nedovedeme-li zdůvodnit, proč požadujeme konkrétní věc, nebude dodržována.

  • Krize posiluje lídry

  Pokud máme pocit ohrožení, nemáme problém se semknout a spolupracovat. V tento okamžik lidé nejvíce potřebují autoritu, linioví manažeři jsou přirozenou autoritou. Právě v krizi je nezbytné, aby se podle toho chovali.

  • Lidé potřebují cíl

  Pokud po lidech chceme, aby poslouchali a přizpůsobili se nesnadné situaci, musíme jim dát cíl. Když nevidíme „velký“, tak alespoň dílčí, na který lze dosáhnout a jít za nim.

  • Management musí být vidět

  Sebelépe připravení vedoucí pracovníci potřebují cítit podporu seniorního managementu. Není zdravé, aby top management trávil mnoho času se zaměstnanci, ale musí být vidět a hlavně, nesmí vyvolávat dojem, že se před nimi schovává.

  • Pomozte jednotlivci, pomůžete celku

  Pokud se jeden z našich podřízených dostane do osobního problému, měli bychom mu pomoci, působí to velmi dobře na jeho kolegy a na celek. I v krizi a zejména v krizi je dobře ukázat velkorysost a schopnost věnovat se jednotlivcům.

  • Střízlivý optimismus pomáhá

  Je dobré být a zůstat optimistou, ovšem informovaným a vědomým si problémů a omezení. Lidé nechtějí ve vedoucí pozici člověka, který vidí špatné konce, na druhé straně „manažerské“ úsměvy a přehnané cíle působí nedůvěryhodně.

  • Jít příkladem

  Chceme-li od ostatních, aby dodržovali pravidla, musíme je dodržovat sami a jít příkladem. V praxi je ale třeba dávat pozor na to, zda věci, které dělají přímí nadřízení, zcela běžně nejsou jejich podřízenými chápány jako porušování pravidel; docházka, dodržování bezpečnostních opatření apod. I když si sami myslíme, že děláme vše správně, naši podřízení to mohou snadno vidět jinak a budou se chovat podle toho.

  • Slušnost se hodí do každé situace

  I v nejhorší krizi můžeme zůstat slušní a zdvořilí. Lidé to ocení.

  • Odměna je na místě

  Pokud umíme pochválit a odměnit naše zaměstnance za to, co udělali navíc, ukážeme jim nejenom to, že si jich vážíme, ale také že víme, jak pracují a jak se snaží. Kontrola cestou pozitivní motivace je neporovnatelně účinnější než kritika a než snaha vystresované zaměstnance ukřičet.

  Máte-li vlastní, budeme rádi, když nám je napíšete a díky vám náš seznam doplníme.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520