19. 4. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Na všem zlém je něco pozitivní, a i z pandemie se můžeme poučit. Co praktického si, pohledem Firemního sociologa, odnášejí z pandemie linioví manažeři? Dnes přinášíme 10 praktických poučení.

Schopnost poučit se z krize patří mezi přirozené lidské vlastnosti, která nám dává naše místo na slunci. Díky tomu, že dokážeme vyjít z krize vybaveni zkušenostmi, jsme vytvořili civilizaci, která krize zvládá.

Nejmocnějšími lidmi ve firmách nejsou jejich ředitelé, ani generální management, ale linioví vedoucí. Mistři, vedoucí oddělení, skupin, kanceláří či směn jsou těmi, kdo ve skutečnosti drží ruce na tepu firem. Protože se s nimi setkáváme v rámci poradenské práce Firemního sociologa, dali jsme dohromady deset poučení, která jsme u těchto lidí z Covidu zaznamenali. Jsou stručná a přinášíme vám je dnes pro inspiraci.

 

Poučení z Covidu pohledem liniových vedoucích

  •  Osobní komunikace je nezbytná

S lidmi je třeba mluvit a když s nimi mluvíme, vyřešíme tím více než těmi nejsložitějšími strategiemi.

  •  Opatření musí dávat smysl

Cokoli po lidech chceme jim musíme vysvětlit. Nedovedeme-li zdůvodnit, proč požadujeme konkrétní věc, nebude dodržována.

  • Krize posiluje lídry

Pokud máme pocit ohrožení, nemáme problém se semknout a spolupracovat. V tento okamžik lidé nejvíce potřebují autoritu, linioví manažeři jsou přirozenou autoritou. Právě v krizi je nezbytné, aby se podle toho chovali.

  • Lidé potřebují cíl

Pokud po lidech chceme, aby poslouchali a přizpůsobili se nesnadné situaci, musíme jim dát cíl. Když nevidíme „velký“, tak alespoň dílčí, na který lze dosáhnout a jít za nim.

  • Management musí být vidět

Sebelépe připravení vedoucí pracovníci potřebují cítit podporu seniorního managementu. Není zdravé, aby top management trávil mnoho času se zaměstnanci, ale musí být vidět a hlavně, nesmí vyvolávat dojem, že se před nimi schovává.

  • Pomozte jednotlivci, pomůžete celku

Pokud se jeden z našich podřízených dostane do osobního problému, měli bychom mu pomoci, působí to velmi dobře na jeho kolegy a na celek. I v krizi a zejména v krizi je dobře ukázat velkorysost a schopnost věnovat se jednotlivcům.

  • Střízlivý optimismus pomáhá

Je dobré být a zůstat optimistou, ovšem informovaným a vědomým si problémů a omezení. Lidé nechtějí ve vedoucí pozici člověka, který vidí špatné konce, na druhé straně „manažerské“ úsměvy a přehnané cíle působí nedůvěryhodně.

  • Jít příkladem

Chceme-li od ostatních, aby dodržovali pravidla, musíme je dodržovat sami a jít příkladem. V praxi je ale třeba dávat pozor na to, zda věci, které dělají přímí nadřízení, zcela běžně nejsou jejich podřízenými chápány jako porušování pravidel; docházka, dodržování bezpečnostních opatření apod. I když si sami myslíme, že děláme vše správně, naši podřízení to mohou snadno vidět jinak a budou se chovat podle toho.

  • Slušnost se hodí do každé situace

I v nejhorší krizi můžeme zůstat slušní a zdvořilí. Lidé to ocení.

  • Odměna je na místě

Pokud umíme pochválit a odměnit naše zaměstnance za to, co udělali navíc, ukážeme jim nejenom to, že si jich vážíme, ale také že víme, jak pracují a jak se snaží. Kontrola cestou pozitivní motivace je neporovnatelně účinnější než kritika a než snaha vystresované zaměstnance ukřičet.

Máte-li vlastní, budeme rádi, když nám je napíšete a díky vám náš seznam doplníme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520