28. 11. 2022   Mgr. Petr Hlušička

V plném proudu firemních večírků a zábav, které mnohdy zaručují spoustu zajímavých příběhů minimálně po zbytek roku, si můžeme nadhodit otázku, co danou akcí vlastně sledujeme. Nabízíme tím pouhé povyražení, určitou odměnu zaměstnancům, uvolnění napětí nebo pouze držíme tradici? Protože i tímto dáváme zaměstnancům najevo jak je vnímáme, jaké jsou naše hodnoty a co jsou naše cíle.

Pokud se jedná o pouhé neformální setkání, na které naše zaměstnance pozveme, tak se nám budou v nekontrolovaném prostředí projevovat vzájemné vztahy a vazby s mírnou příměsí katalyzátoru, kterým může být alkohol ale i samotná neformálnost setkání. Pokud máme dobře fungující tým s korektními vztahy, respektem a kolegiálním přístupem, tak se ve většině případů můžeme dobře pobavit. A pokud nedojde k výrazným přešlapům, tak i podpoříme vzájemné fungování.

V případě, že se bude jednat o formálnější aktivitu s následnou volnou zábavou, tak si musíme jasně stanovit co jsou naše cíle a sdělení, které tím chceme našim zaměstnancům předat. Plánování akce bez nich je jako střílet do tmy a doufat v nejlepší výsledek.

Samotné plánování by mělo začít tím, jaké výsledky a dopady by to mělo mít pro účastníky i pořadatele. Teprve potom se můžeme pustit do samotného plánování. A jak je nadefinovat?

Jaké jsou cíle a záměry akce? Cíl akce je konkrétní očekávaný výsledek akce. Ať už se jedná o účast zaměstnanců, jejich oslovení v neformálním prostředí, podporu našich firemních hodnot nebo vzájemných vztahů. Teprve se znalostí těchto záměrů můžeme začít plánovat firemní akci.

Jak tedy nadefinovat samotnou akci? Podle odpovědí na jednotlivé otázky.

Co se mají účastníci na akci naučit/získat?

O jaký typ akce se jedná?

Co to má přinést samotné firmě?

Jaká bude role vedení na této akci?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520