4. 12. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Pracovní neúspěch je často považován za zlom v kariéře, který nám může otřást sebedůvěrou a snížit naši hodnotu. Naše přirozená instinktivní reakce může vést k tomu, že se příliš soustředíme na negativa a pochybnosti o sobě. Neuvažujeme nad tím, že se naopak jedná o cennou zkušenost a výhodu.

Nedávné výzkumy v oblasti kariérního růstu ukazují, že i když kariérní neúspěchy působí v krátkodobém horizontu rušivě a demotivačně, tak z dlouhodobého hlediska mohou vést k neočekávaným a pozitivním posunům v kariéře. Pokud dokážeme přijmout i negativní okamžiky a události v rámci kariéry, tak nám to výrazným způsobem pomáhá rozšířit naši komfortní zónu a přistupovat konstruktivním způsobem při zvládání náročných situací i v budoucnu.

Zásadním způsobem se na našem přístupu může podepisovat především náš mindset. Pokud si zachováme pozitivní růstové myšlení (growth mindset), tak dokážeme tyto náročné situace nejen ustát, ale také se z nich poučit. Kariéra měla být chápána jako dynamická cesta, na níž jsou okliky a nekonvenční cesty nejen přirozené, ale často i přínosné.

Příkladem je výstup výzkumu, který zkoumal 42 jedinců, kteří zažili kariérní neúspěch a srovnával je s jejich kolegy, kteří se s neúspěchem nesetkali. Zjištění naznačují, že je neúspěch vedl k pozitivnímu posunu v pohledu na kariéru. I když dotyční zpočátku vnímali danou situaci jako selhání, tak je tato zkušenost naučila přehodnotit svou kariéru tak, aby byla autentičtější a upravit další cestu blíže vnitřním hodnotám. Tento krok ve své kariéře hodnotí jako zásadní, protože je přivedl k větší osobní spokojenosti a úspěchu.

Pokud jste zažili neúspěch ve své kariéře, následující tři postupy mohou pomoci tuto situaci přetvořit v růstovou příležitost:

  • Přehodnoťte své kariérní cíle

Zvažte své aktuální cíle a zamyslete se, zda stále odpovídají vašim současným dovednostem a zkušenostem. Odpovězte si na otázku, zda tyto cíle skutečně odrážejí to, co považujete za kariérní úspěch a jestli byste je neměli upravit tak, aby lépe vyjadřovaly vaše aktuální priority.

  • Identifikujte, co potřebujete k dosažení nových cílů

Zamyslete se nad tím, jaké dovednosti a znalosti potřebujete k dosažení vašich revidovaných cílů. Co můžete udělat pro svůj další posun nebo po jakém typu pozice se máte poohlížet. Identifikace těchto aspektů vám pomůže lépe poznat, jakou cestou se dál vydat.

  • Otevřete se novým příležitostem

Mnoho lidí se zaměřuje pouze na konvenční cesty kariérního postupu. Pokud se ale začnete rozhlížet i mimo své běžné pole zájmu, otevře se před vámi mnoho nových možností. Hledání nových rolí nebo oblastí, ve kterých by mohly být vaše dovednosti užitečné, může vést k objevování nekonvenčních, ale naplňujících možností.

Přijměte Growth Mindset

Pokud jste zažili neúspěch, pamatujte, že tato zkušenost může být cennou lekcí pro vaši kariéru. Lidé, kteří zažili neúspěch, častěji přehodnocují své cíle a pracovní kroky – a to i dlouho poté, co se znovu postavili na nohy. Tito lidé také vykazují vyšší míru zaměření se na učení, které pomáhá jejich kariéře a poskytuje jim výhodu oproti lidem, kteří se s nepřízní osudu nikdy nesetkali.

Pokud tedy zažijete kariérní neúspěch, tak se nezabývejte tím, o co jste přišli. Místo toho hledejte nové příležitosti. Dejte si čas na přemýšlení a vědomé přehodnocení své kariérní dráhy; identifikujte zajímavé role mimo standardní kariérní dráhu; podporujte své růstové myšlení a pokračujte v práci na nových cílech.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520