11. 12. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Stojíte mezi zaměstnanci a vlastníky firmy. Zaměstnanci mají požadavky, které často nelze splnit, majitelé pak představy, které neodpovídají realitě. Jak si zachovat klid a zdravý rozum?

Jste v situaci managementu, který se ocitl mezi dvěma protichůdnými potřebami, protože na jedné straně stojí majitelé, akcionáři, nebo prostě jen nadřazený management, který má své představy o tom, jak by vaše firma či pobočka měla fungovat, a na druhé straně pak tuzemští zaměstnanci, pro které jste tím, kdo má zajistit, aby byly naplněny jejich požadavky? Zatímco do pandemie byla úloha regionálního managementu poměrně jednoduchá, poprvé během Covidu jsme se setkali s tím, že manažeři okusili, o jak náročný problém může jít. Prudký růst inflace v roce 2022 a s ním spojený růst sociálních nároků a otevírání kolektivního vyjednávání i tam, kde bylo dříve nemyslitelné pak jasně ukázalo, že být regionálním manažerem, plant manažerem, nebo třeba jen vedoucím pobočky není vůbec nic jednoduchého.

Jak ustát pozici regionálního managementu mezi protichůdnými potřebami zaměstnanců a majitelů, nebo nadřízené složky?

  • Uvědomte si svou pozici. Nejste ani sluhou „vyšších“, ani arbitrem zájmů „nižších“. Vaše role by v ideálním případě měla udržet a zajistit fungování podniku nebo pobočky na místní úrovni a současně její směřování k cíli nebo metě, která bude přijatelná a užitečná jak pro vlastníky, tak pro zaměstnance.
  • Stanovte si nepřekročitelné meze rozhodování směrem k zaměstnancům – kroky, které neprovedete i kdyby je po vás nadřízení chtěli, protože jejich překročení by pro vás znamenalo nemožnost dále existovat s podřízenými.
  • Stanovte si limity směrem k managementu – věci, které po něm nemůžete požadovat.
  • Nastavte a udržujte systém pravidelné komunikace oběma směry, tj. jak k managementu, tak k zaměstnancům.
  • Předávejte nadřízenému managementu pravidelně informace o stavu zaměstnanců. Zcela určitě je potřebuje znát a to specificky tehdy, když může dojít k jakémukoli výkyvu; například je potřeba přijímat větší počet nových lidí, nebo naopak propouštět.
  • Zachovávejte si nadhled a odstup od nadřízených, ale současně i od zaměstnanců. Pamatujte na to, že sloužíte „třetímu“ společnému cíli
  • Snažte se aktivně podílet na přípravě strategických rozhodnutí nadřízeným managementem. Pokud máte pocit, že jste „zavalování“ korporátní agendou, určete si jedno konkrétní téma a prohlaste se v něm za experta s dopadem na celou firmu.

Úloha regionálního managementu není snadná, ale dá se zvládnout. Pokud hledáte cestu jak ji zvládnout, obraťte se na nás. Rádo vám pomůžeme.

Na toto téma jsme také hovořili na konferenci Manažerské etudy.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520