18. 12. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Řešení konfliktů v pracovním prostředí je nejen nezbytnou, ale často nepříjemnou součástí práce vedoucího. Přestože podstata konfliktů může být různá, od každodenních sporů ohledně pracovní náplně až po vyjednávání o obchodních strategiích, tak nároky na vedoucího zůstávají podobné.

Pro řešení konfliktů vedoucí potřebují umět pracovat s emocemi, umět číst mezi řádky a rychle reagovat při neočekávaných situacích. Přestože výhodou může být přirozený talent, tak i v této oblasti se můžeme cíleně rozvíjet, učit se a získávat zkušenosti. Získat schopnost se řešit náročné emocionálně vypjaté konflikty může trvat roky.

Podle nedávného výzkumu, je jednou z nejpozitivněji vnímaných dovedností vedoucího, jeho schopnost být schopným vyjednavačem v konfliktních situacích.

Jednou z metod, která nám může usnadnit řešení konfliktní situace je třístupňový postup:

Příprava

Před jednáním si vytvořte matici k odhalení skrytých problémů ovlivňujících vyjednávání.

  • Co vnímá můj protějšek jako výhru?
  • Co nemůže ztratit?
  • Co vnímám já jako výhru?
  • Co nemůžu ztratit?

Tato matice vychází z psychologické premisy, že "špatné je silnější než dobré", zdůrazňující strach ze ztráty nad potenciálními zisky. Jednoduše řečeno, lidé mají často větší zájem vyhnout se ztrátám než potenciálním ziskům.

Jako vedoucí můžete tento koncept využít v praxi tak, že budete klást otázky, abyste plně pochopili, čeho se každá strana obává, že v daném konfliktu ztratí.

Porozumění

Během setkání se snažte projevit skutečný zájem o pochopení potřeb, přání a obav druhé strany. Dáváte tím jasný signál, že vám záleží na hledání kompromisu a vnímáte protistranu jako partnera. Zároveň tak můžete doplnit bílá místa v matici, která vám lépe umožní hledání vhodného postupu.

Vyjednávání

Na základě informací z matice můžete zahájit komunikaci na přímých otázkách, které mají pomoci najít způsob, jak se vyhnout ztrátám a naopak dosáhnout potřebných cílů.

Dobře položená otázka může ukázat společné zájmy a spojit obě zúčastněné strany do hledání řešení, které uspokojí potřeby obou stran, aniž by ohrozili to, co si nemohou dovolit ztratit.

Shrnutí

V obchodních konfliktech se strany často stahují do svých komfortních zón kvůli obavě ze ztráty. Tím, že si odpovíte na čtyři otázky této matice, tak vytváříte hranice, které jsou chápány jako bezpečné "meze". Ty nám připravují vhodné podmínky pro otevřenou a kreativní spolupráci.

Pochopení psychologických dynamik řešení konfliktů a použití strukturovaných strategií vyjednávání může obrátit zdánlivě nemožné patové situace v přijatelnou cestu pro všechny zúčastněné.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520