22. 1. 2024   Mgr. Petr Hlušička

Tváří v tvář ekonomickým otřesům a nejistotě mnoho lidí reaguje na danou situaci velmi podobně jako při vyrovnávání se s náhlou ztrátou milované osoby. Tento proces vyrovnávání dle Küblerové-Rossové, který má pět oddělených fází, je v mnohém totožný s reakcemi lidí na situace, které zásadně mění náš život.

V rámci tohoto procesu existuje pět fází (popírání, hněv, smlouvání, deprese a přijetí), které u nás nutně nemusí proběhnout kompletně ani chronologicky. Ne každý prožívá všechny fáze, a ne nutně v daném pořadí. Přesto se zdá, že velmi často při reakci na významnější ekonomické nejistoty velká část lidí uvízne ve fázích popírání, hněvu, smlouvání nebo depresi, přičemž jen málokdo dosáhne rozhodující fáze přijetí.

Jak tedy, alespoň v tomto kontextu při působení ekonomických nejistot, přejdeme do tolik potřebné fáze přijetí? První krok se velmi podobá metodice dvanácti-krokového programu – uznání problému. V okamžiku, kdy si přiznáme závažnost situace, tak může začít s faktickými opatřeními a kroky, jak se s ní vyrovnat.

V rámci dalšího postupu můžeme zmínit tři doporučení, které nám mohou pomoci, pokud takovou situaci řešíme ve firmě.

  • Komunikace

V nejistých časech mohou mít vedoucí sklon stáhnout se do své kanceláře a vyhýbat se ostatním. To je ale přesně ten okamžik, kdy musí být lídři přítomni a otevřeně komunikovat. Zdůrazněte vizi podnikání, připomeňte všem silné stránky společnosti a pomozte zaměstnancům pochopit situaci. Poskytněte jasné pokyny, jak mohou přispět, se zaměřením na dvě nebo tři klíčové priority pro každého zaměstnance.

  • „Čistý list papíru“.

Nyní je vhodná chvíle přehodnotit základní aspekty podnikání. Můžete si klást otázky typu: "Jak byste předělali podnikání, kdybyste začínali od nuly?" Zhodnoťte hlavní silné stránky vaší společnosti, sladění poslání a soulad mezi zaměstnanci, úkoly, organizační strukturou a kulturou. Důležité je zapojit do tohoto procesu juniorské zaměstnance, abyste využili jejich potenciál a zároveň mapovali případné budoucí vedoucí. Metoda „čistý list papíru“ je vynikající způsob, jak podpořit klíčové talenty.

  • Klidné vedení

V situacích zvýšeného stresu a ekonomických nejistot je vůdce, který ukazuje prstem nebo dává najevo hněv, to poslední, co zaměstnanci potřebují. Důležité je zůstat v klidu a být vzorem pro tým a celý kolektiv. Lídři udávají tón a zaměstnanci si berou vodítka z jejich chování. Vyhněte se hrám s obviňováním a místo toho se zaměřte na procházení výzev s důrazem na podporu odolnosti a vyrovnanosti celého týmu.

Na závěr nezapomeňte, že krize jsou přechodné. I když se současné ekonomické výzvy mohou zdát nepřekonatelné, přijetí správných opatření nám může nejen pomoci překonat aktuální peripetie, ale také posílit celý tým, který bude připravený a odolný vůči všem možným krizím.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520