4. 3. 2024   Mgr. Petr Hlušička

Okamžiky, kdy se ve firmě musí otevřít a řešit nepříjemné téma, tak se role vedoucího stává o to zásadnější. V těchto momentech se projeví kompetentnost a vyzrálost jednotlivých vedoucích, kteří musí umět zklidnit vášně, zastabilizovat tým, vykomunikovat danou situaci a veškerou energii zaměřit konstruktivním směrem.

Vedoucí pracovník je klíčovou postavou v každém pracovním prostředí. Jeho role a odpovědnosti jsou mnohostranné a vyžadují široké spektrum dovedností. Jednou z nejtěžších situací, které může vedoucí pracovník čelit, je tlumočení nepříjemných témat zaměstnancům, a naopak stížností zaměstnanců na vedení firmy.

V takových situacích je klíčové projevit empatii a pochopení pro pocity a pohledy zaměstnanců. Naslouchejte a snažte se porozumět jejich perspektivě. Komunikujte otevřeně a jasně. Vysvětlete zaměstnancům, proč se určité rozhodnutí udělalo nebo proč se věci dějí tak, jak se dějí. Dejte zaměstnancům možnost vyjádřit své pocity a názory. Buďte otevření k jejich návrhům na zlepšení situace.

Přijměte zodpovědnost za situaci a za to, jak se s ní vypořádáte. V okamžiku, kdy se jako vedoucí s daným stavem a přístupem firmy neztotožním, tak může docházet k velmi nepříjemné situacím. Například komunikace typu „to oni si vymysleli“ nebo „oni rozhodli“, v tom okamžiku, ale selhávám v roli vedoucího, kdy já nejsem součástí vedení a ani firmy. Zákonitě ve mně podřízení ztrácí důvěru a je zpochybněna i moje kompetentnost. Sice mohu získat určité pochybné body za to „vedoucí je na stejné vlně“, ale z dlouhodobé hlediska je to čistá ztráta.

Buďte tedy ochotni přijmout negativní zpětnou vazbu, a naopak tu energii přesměrujte na konstruktivní přístup a hledání řešení. Pokud je to možné, zapojte zaměstnance do procesu dílčího rozhodování. To může pomoci zvýšit jejich pocit kontroly nad situací. Pokud slíbíte, že se něco změní, ujistěte se, že se to také stane. Buďte důslední a následujte svá slova činy. Častou chybou je přislíbení nebo naznačení čehokoliv, co se nakonec nezrealizuje. To má potom fatální důsledky, protože se nám to vrátí. A proto nikdy neslibujte nic, co nemůžete opravdu zaručit.

Použijte danou situaci jako impuls ke změně a příležitost ke zlepšení. Zaměřte se na to, co můžete udělat lépe, a jak můžete situaci zlepšit pro všechny. Nabídněte zaměstnancům podporu a pomoc při řešení jejich problémů. Buďte k dispozici, pokud budou potřebovat nějakou radu nebo pomoc. Buďte příkladem pro své zaměstnance. Pokud chcete, aby byli otevření a komunikativní, musíte být také. Vyhledejte například nové trendy v oboru a přizpůsobte se jim, abyste byli konkurenceschopní.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520