25. 3. 2024   Mgr. Petr Hlušička

V poslední době se hodně zmiňuje význam vystoupení z komfortní zóny jako klíče k osobnímu a profesionálnímu růstu. To platí zejména v zaměstnání, kde se stále měnící prostředí a dynamické pracovní vztahy vyžadují schopnost adaptace a inovace.

V zaměstnání se přitom často setkáváme s komfortní zónou, jako místem, kde se cítíme bezpečně a pohodlně, ale také často stagnujeme. Jakmile se usadíme v tomto útulném úkrytu, může se nám zdát obtížné opustit ho a podniknout kroky k jakýmkoliv změnám tím spíše novým výzvám. Nicméně právě vystoupení ze zajetých kolejí a komfortní zóny může být klíčem k nové motivaci a osobnímu rozvoji.

Zaměstnání, které lidé vnímají stereotypně, práci samotnou jako silně se opakující, může na jednu stranu působit opravdu bezpečně a pohodlně, ale zároveň bude působit demotivačně a může vést k nedostatku inovace a flexibility. Vystoupení z komfortní zóny nám může poskytnout nové perspektivy, podnět k růstu a posílení sebevědomí. Protože neustálý růst je základem každého dlouhodobě udržitelného fungování ať jedince nebo organizace.

Pokud máme odvahu riskovat a vystoupit ze zajetých kolejí, otevíráme se novým možnostem, které podpoří naše sebevědomí, nakopnou vnitřní motivace a mohou vést k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji. Často to nevyžaduje radikální změny, ale spíše malé kroky mimo naše pohodlné prostředí.

V tomto ohledu může být hrát užitečnou roli koncept kaizen, japonského principu neustálého zlepšování. Podstatou kaizenu je postupné dosahování malých, ale pravidelných zlepšení a kroků směrem k lepší verzi sebe sama. Tento přístup nám ukazuje, že i ty nejmenší změny a úpravy v našem každodenním chování a myšlení mohou mít dlouhodobý vliv na naši efektivitu a spokojenost. Protože právě skromné, ale pravidelné kroky nás posouvají kupředu, pomáhají nám překonávat překážky a dosahovat našich cílů.

Vystupování z komfortní zóny neznamená pouze opuštění určitého pohodlí a jistoty, ale především překonávání strachu a nejistoty spojených s neznámým. To může být například přijetí nových výzev, zapojení se do projektů mimo váš obvyklý rámec, nebo dokonce změna kariérního směru.

Proč je vystupování z komfortní zóny tak důležité? Protože právě tam, kde začíná vaše pohodlí, končí váš růst. Pouze tím, že překročíte hranice toho, co již znáte a ovládáte, můžete objevovat nové schopnosti, dovednosti a perspektivy, které vás posunou vpřed.

Věřím, že vystupování z komfortní zóny je klíčem k osobní spokojenosti a posilování odolnosti každého z nás. A to jak v pracovní, tak i osobní rovině. Nebojte se vyzkoušet něco nového a stanovujte si cíle, které vás čekají mimo vaše obvyklé hranice.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520