29. 10. 2018   PhDr. Vojtěch Bednář

Máte pocit, že si dělají co chtějí? Že jim na ničem nezáleží? Že jsou nespolehliví? Že je rodina a škola nic nenaučila? Pokud ano, potřebují právě vás.

Vedení lidí různých generací nebylo nikdy jednoduché, ale v současnosti personalisté a manažeři říkají, že je snad obtížnější, než kdy jindy. Výhrady a strasti z podtitulu tohoto článku jsou ty nejčastější, zdaleka ne však všechny, které na adresu „mladých“ zaměstnanců slýcháváme. Domníváme se, že problémy spojené s vedením mladých jsou způsobeny částečně demograficky, částečně jejich kulturní odlišností a částečně prostě tím, že s nimi manažeři neumí pracovat.

Vedení zaměstnanců je pouze částí práce manažera; přesto se v následujících řádcích budeme věnovat právě jemu. Co můžeme udělat proto, abychom naše „mladé“ zaměstnance směřovali k pracovnímu výkonu? Někdy možná jen k tomu, aby dodrželi stanovené normy? Zvládnou se to dá, pokud si uvědomíme důležitou věc. Naši ambicí by nemělo být mladé zaměstnance změnit k našemu obrazu, ale spíše využít jejich vlastností k tomu, aby se chovali jak potřebujeme. Pojďme na to.

 

Buďte aktivní

Pokud žehráte na chování „mladých“ na základě toho, že se nechovají podle vašich představ, ale přitom tak činíte protože jste od nich něco „očekávali“, a očekávání nebylo naplněno, je to z poloviny vaše chyba. Buďte v komunikaci s těmito lidmi aktivní. Jasně, proaktivně, účelně a cílevědomě dávejte najevo, co chcete, co očekáváte a co požadujete. Nezapomeňte to náležitě opakovat a nikdy nepředpokládejte, že si vaši podřízení něco „domyslí“.

Hodnocení a stimulace

Zejména u pasivnějších lidí je potřeba hodnotit práci po každém jednotlivém úkolu. Snažte se, aby pochvala za dobře odvedenou práci převažovala, ale nikdy nechvalte zbytečně. Pokud je práce odvedena částečně, či nedostatečně, dejte to jasně najevo a vždy trvejte na nápravě. Mladí lidé mají tendenci k výmluvám a odkládání práce a k tomu, že i důležité věci nechávají tzv. Na poslední chvíli. Nemáte-li čas a prostor je kontrolovat v průběhu celého úkolu, osobní přítomností je alespoň můžete přimět začít.

Tvá práce má smysl

Dávejte najevo, že mladí zaměstnanci jsou pro vás důležití, ne však nepostradatelní. Ukazujte jim, že si vážíte jejich práce a výsledků. Individuálně a jednotlivě s nimi o výsledcích mluvte, Snažte se také dávat mladým zaměstnancům individuální cíle a odměny za jejich splnění; strategie „když všichni splníte, všichni dostanete“ u nich nevede k výsledkům. Pokud podřízený projeví vlastní iniciativu, snažte se ji okamžitě využít. Pokud jen dává najevo, že by iniciativu měl, nechte mu si vybrat, co zvládne a co by mohl dělat. Vždy si však ponechejte poslední slovo v rozhodování o jeho činnostech.

Střednědobé cíle

Často opakovaná mantra často ignorovaná v praxi. Mladé zaměstnance nezajímá koncepce firmy na dvacet let dopředu. Současně ale není efektivní a nemá smysl vést je po jednotlivých úkolech, protože po každém z nich se budou ptát, zda ve firmě setrvat, či nikoli. Proto pokud můžete, snažte se jim vytyčit cíle v takové časové vzdálenosti, na kterou dohlédnou, ale nedosáhnou. Tyto cíle spojit s výraznou odměnou nebo benefitem, a cestu k nim rozdělit do řady jednoduchých kroků. I když vám tato strategie nezajistí to, že budou loajální a spolehliví, výrazně napomůže.

Využití vrstevníků

Nikdo nepředá pozitivní návyky mladým zaměstnancům lépe, než jejich vlastní vrstevníci. Využijte je! Pokud máte mladého a úspěšného zaměstnance, který už něčeho dosáhl, využijte jej jako pozitivní vzor pro ostatní. Je třeba zdůraznit, že úspěch stojí energii, úsilí, a čas, ale také, že se vyplatí. V neposlední řadě také že být úspěšný a mít naplněný život znamená především dodržovat pravidla.

Problémů s mladými zaměstnanci je pochopitelně mnohem více. Dají se však zvládnout. Nekritizujte je zato, jací jsou. Využijte jich, dejte jim smysl a směr. Budou vám za to vděční.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520