• About us
 • 18. 5. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

  V souvislosti s nepříliš pozitivními ekonomickými vyhlídkami čekají řadu firem nutné úspory v personálních nákladech. Jejich prvním krokem, ještě před snižováním mezd a propouštěním je restrukturalizace. Jak ji zvládnout?

  Restrukturalizace mezd je nástroj, jak ušetřit citelné náklady na personál a to ještě předtím, než se pustíme do více drastických opatření, jako je procentuální snižování mezd a nebo propouštění zaměstnanců. Předpokladem jejího úspěšného zvládnutí je systematický a plánovitý přístup.

  Pro zvládnutí restrukturalizace je nezbytné rozumět výchozímu stavu, zejména struktuře platů vašich zaměstnanců. Nejzajímavější informace, o kterých je potřeba mít přehled jsou

  • Jak velký podíl z mzdy zaměstnanců se nachází v pevné složce (zcela nezávislé na objemu práce, nebo odvislé jen od pracovních hodin)
  • Jak velká část mezd našich zaměstnanců je tvořena „příplatky“ které nejsou dány legislativně, ale byly vyjednány případně nabídnuty jako benefit
  • Kolik benefitů mají zaměstnanci k dispozici nad rámec mzdy, a které z nich doopravdy využívají. Jak velké jsou náklady na benefity, které jsou k dispozici, ale nejsou využívány (zde můžete být nepříjemně překvapeni).


  Prvním krokem optimalizace mezd je snaha o přesunutí části fixní složky mezd do pohyblivé a závislé na individuálním výkonu jedince, případně na výkonu jeho týmu a firmy jako celku. Její masivnější aplikace ale umí být sociálně problémová – lidé se mohou vzbouřit. Totéž platí pro další krok, tedy odebírání nenárokových příplatků. Z tohoto důvodu doporučujeme začít konsolidací benefitů. Je možné odstranit nevyužívané benefity a u dalších zvážit jejich přesunutí do variabilních složek mzdy; vždy závislých na výkonu jak konkrétního člověka tak celku. Touto cestou je možné uspořit bez negativních sociálních efektů.

  Pokud výše uvedené optimalizace již proběhly, ale potřeba úspor je větší, můžeme uvažovat o rozvolnění pevných složek mzdy, mějte však na paměti, že mohou mít nežádoucí důsledky. Jistým změkčením této optimalizace je, pokud ve výsledku povede ke zvýšení vyplácených mezd, a pokud proběhne současně s kompenzací benefitů.

  Chcete se dozvědět více? Pusťte si přiložené video Firemního sociologa. Chcete-li se poradit o tom, jak ušetřit na mzdových nákladech ve vaší firmě, kontaktujte našeho poradce.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520