Jak omezit fluktuaci nefinančními prostředky

Proč lidé odcházejí? Co je skutečnou příčinou odchodů, když říkají, že jinde dostanou více peněz, že "jdou za lepším"? Co můžeme udělat proto, abychom odchody zaměstnanců omezili? Jak si je udržet?

Fluktuace lidí trápí mnoho firem a řada z nich zjišťuje, že univerzální odpověď, tj. zvýšit platy, nejčastěji v pevné složce, nepomáhá. Lidé ocházejí stále.

Právě nyní vychází v nakladatelství Grada kniha Firemního sociologa o tomto problému. Přehledně, smysluplně, na základě praktických zkušeností z reálných českých firem ukazujeme příčinu fluktuace, a také nabízíme možnosti, co se s ní dá dělat. Důraz je kladen na ty nástroje, které neznamenají přímý finanční transfér směrem k zaměstnancům, i když působení platu a jeho složek na věrnost zaměstnance je také zmíněno. Dozvíte se (mimo jiné)

  •  Co lidi motivuje odejít, a co je motivuje zůstat
  • jak působit na zaměstnance finančně s co nejmenšími náklady
  • jak využít lidí samotných k omezení odchodů
  • jak pracovat s těmi, kteří o odchodu uvažují, nebo ho už oznámili
  • jak budovat atmosféru, ze které se odchází co nejhůře

Přejeme vám příjemné čtení a hlavně užitek.

Knihu objednávejte zde.

 


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520