Pomáháme firmám pracovat s lidmi.

Firemní sociolog je poradenský institut zaměřený na otázky vedení lidí, manažerské práce se zaměstnanci ve firmách, na rozvoj a podporu manažerů a vedoucích pracovníků.

Firemní sociolog je tvořen dvěma konzultanty

Jsme specialisté na vedení lidí, na personální řízení ve firmách, na správu personálních politik, hodnocení, komunikaci a prosazování změn a na řešení problémů způsobených lidmi a jejich vztahy ve firemním prostředí.

Základem naší práce je poskytování odborného poradenství a vzdělávání manažerů a vedoucích pracovníků, a to jak skupinové, tak individuální. Pro vedoucí pracovníky také nabízíme kombinované e-learningové a prezenční programy, které je učí řešit běžné problémy a situace při vedení podřízených.

Svou práci vykonáváme od roku 2005, pod značkou Firemní sociolog® pak od roku 2012. Mezi naše klienty patří jak mikrofirmy, tak největší společnosti působící v České republice. Jsme také autory řady knih na témata naší práce.

Webový server Firemní sociolog je výkladní skříní našich služeb, a také veřejně a zdarma dostupným zdrojem, který nám umožňuje podělit se o naše zkušenosti. Články, Problémy a Případové studie, které zde najdete, jsou všechny z naší praxe.

Jsme profesionálním členem mezinárodní asociace EAPA (Employee Assistance Professionals Association – www.eapassn.org), která je největší celosvětovou organizací sdružující profesionály v oblasti asistenčních služeb a poradenství pro zaměstnance.

EAPAMbrLogo

Máte-li jakoukoli otázku, kontaktujte nás.


Podrobné informace

 

Provozovatel

(Firemní sociolog je registrovaná ochranná známka v České republice)

PhDr. Vojtěch Bednář

IČO: 74 999 125 (nejsme plátci DPH) DUNS:360917027
Číslo účtu 109 625 9133/0800 (Česká spořitelna,a.s.)

e-mail:  vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Adresa (fakturační a vydavatelská)
Slezská 5, Český Těšín, 737 01

Technická správa serveru 
Mgr. Alena Hytychová (www.webuse.cz)
e-mail: alena.hytychova@firemni-sociolog.cz

Diagnostické a elektronické programy 

Firemní sociolog s.r.o.

 

Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 14075725

Partnerská spolupráce s Firemním sociologem

Projekt Firemní sociolog je v zásadě otevřen spolupráci se subjekty, s nimiž může být spolupráce vzájemně užitečná. Naší hlavní prioritou je zajištění špičkové kvality obsahových, poradenských a vzdělávacích služeb. Z tohoto důvodu jsme přijali zásadu spolupracovat s menším počtem subjektů, které si vybíráme. Firemní sociolog není otevřeným katalogem odborníků, kam by se bylo možné registrovat, a není to ani veřejná publikační platforma.

Licenční informace

Veškerý obsah na tomto serveru je majetkem jeho provozovatele a spolupracovníků. Bez písemného svolení je striktně zakázáno publikovat zde zveřejěné texty na webu, nebo v jiných médiích s tím, že každý takový případ bude postihován v souladu s platným právem. Máte-li zájem o licenční využití obsahu našeho serveru, můžete využít výše uvedený e-mailový kontakt. Obrázky, které nejsou dílem autorů, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů (především archivu Microsoft Office Photo a serveru Pixbay) a byly svými majiteli uvolněny k volnému použití, případně na ně Firemní sociolog vlastní řádnou licenci.

Inzerce

Firemní sociolog zásadně nepublikuje PR zprávy a články, neobsahuje reklamu třetích stran a neprodává reklamní prostor.


Odpovědnost provozovatelů

Všechny návodné informace na tomto serveru jsou poskytovány bezplatně bez jakékoli záruky ze strany jeho provozovatelů.  Všechny informace jsou zde uváděny jako inspirace, zdroj témat pro zamyšlení a diskusi, nikoli jako návody, které by byly hodny okamžitého následování a platily univerzálně. Na lidi neexistuje návod, a každá firma i situace je jiná.  Provozovatelé se zavazují, že veškerý redakční obsah je vytvořen s maximální odbornou péčí a že s výjimkou propagace vlastních služeb nejde o obsah reklamního  charakteru  (viz odstavec o inzerci).

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů najdete na této stránce


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520