Pomáháme firmám pracovat s lidmi.

Firemní sociolog je poradenský institut zaměřený na otázky vedení lidí, manažerské práce se zaměstnanci ve firmách, na rozvoj a podporu manažerů a vedoucích pracovníků.

Jsme specialisté na vedení lidí, na personální řízení ve firmách, na správu personálních politik, hodnocení, komunikaci a prosazování změn a na řešení problémů způsobených lidmi a jejich vztahy ve firemním prostředí.

Podstatou naší práce je poskytování odborného poradenství a vzdělávání manažerů a vedoucích pracovníků, a to jak skupinové, tak individuální.

Svou práci vykonáváme od roku 2005, pod značkou Firemní sociolog® pak od roku 2012. Mezi naše klienty patří jak mikrofirmy, tak největší společnosti působící v České republice. Jsme také autory řady knih na témata naší práce.

Webový server Firemní sociolog je prezentací  našich služeb, a také veřejně a zdarma dostupným magazínem a archivem našich zkušeností. Články, Problémy a Případové studie, které zde najdete, jsou všechny z naší praxe.

Máte-li jakoukoli otázku, kontaktujte nás.

Podrobné informace

Provozovatel

(Firemní sociolog je registrovaná ochranná známka v České republice)

Firemní sociolog s.r.o.
Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 14075725 (neplátce DPH)

a

PhDr. Vojtěch Bednář
IČO: 74 999 125 (neplátce  DPH) DUNS:360917027
Číslo účtu 109 625 9133/0800 (Česká spořitelna,a.s.)

e-mail:  vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Adresa (fakturační a vydavatelská)
Slezská 5, Český Těšín, 737 01

Technická správa serveru 
Mgr. Alena Hytychová (www.webuse.cz)
e-mail: alena.hytychova@firemni-sociolog.cz


Partnerská spolupráce s Firemním sociologem

Projekt Firemní sociolog je  otevřen spolupráci se subjekty, s nimiž může být spolupráce vzájemně užitečná. Naší hlavní prioritou je zajištění špičkové kvality obsahových, poradenských a vzdělávacích služeb. Z tohoto důvodu jsme přijali zásadu spolupracovat s menším počtem subjektů, které si vybíráme.

Licenční informace

Veškerý obsah na tomto serveru je majetkem jeho provozovatele a spolupracovníků. Bez písemného svolení je striktně zakázáno publikovat zde zveřejěné texty na webu, nebo v jiných médiích s tím, že každý takový případ bude postihován v souladu s platným právem. Máte-li zájem o licenční využití obsahu našeho serveru, můžete využít výše uvedený e-mailový kontakt. Obrázky, které nejsou dílem autorů, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů (především archivu Microsoft Office Photo a serveru Pixbay a Pexels) a byly svými majiteli uvolněny k volnému použití, případně na ně Firemní sociolog vlastní řádnou licenci.

Inzerce

Firemní sociolog zásadně nepublikuje PR zprávy a články, neobsahuje reklamu třetích stran a neprodává reklamní prostor.


Odpovědnost provozovatelů

Všechny návodné informace na tomto serveru jsou poskytovány bezplatně bez jakékoli záruky ze strany jeho provozovatelů.  Všechny informace jsou zde uváděny jako inspirace, zdroj témat pro zamyšlení a diskusi, nikoli jako návody, které by byly hodny okamžitého následování a platily univerzálně. Na lidi neexistuje návod, a každá firma i situace je jiná.  Provozovatelé se zavazují, že veškerý redakční obsah je vytvořen s maximální odbornou péčí a že s výjimkou propagace vlastních služeb nejde o obsah reklamního  charakteru  (viz odstavec o inzerci).

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů najdete na této stránce


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520