Nabízíme elektronické a kombinované programy pro mistry, vedoucí týmů a nejnižší management, které je naučí základům práce s lidmi.

V snadno srozumitelných kapitolách a čistě prakticky se účastníci dozvídají

  • Jak se má chovat a vystupovat šéf
  • Jak úkolovat lidi a jak úkoly připomínat
  • Jak dohlížet na práci
  • Jak hodnotit práci a jak chválit, kárat a kritizovat podřízené
  • Jak pracovat s problémovými lidmi
  • Jak zvládat zátěž a stres
  • Jak připravovat výroční hodnocení a jak vést hodnotící pohovor
  • Jak komunikovat a prosazovat změny

A řadu dalšího.

Elektronický kurz lze kombinovat s praktickými workshopy a s osobním poradenstvím Firemního sociologa do programu s maximální přidanou hodnotou a současně oproti tradičním vzdělávacím programům minimální časovou náročností.

Po skončení každého tématu účastníci absolvují test a na konec kurzu po splnění závěrečného testu obdrží vytištěné osvědčení o splnění programu Firemního sociologa.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Byl vám udělen přístup do elearningového systému? Přihlásit se můžete zde.

Vstup do elearningu


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520