Metody

Při své práci používáme vlastní specifické metody určené k podpoře managementu, řízení vztahů ve firmách a na pracovištích, diagnostice a řízení poradenského procesu. Na této stránce najdete popis našich metod. Nejsme závislí na externích dodavatelích, s výjimkami některých diagnostických nástrojů preferujeme vývoj a standardizaci vlastní metodické základny. Použití všech našich metod probíhá na základě rozhodnutí poradce po konzultaci s klientem a analýze jeho potřeb.

Diagnostika Vedoucích Pracovníků

Je váš zaměstnanec vhodný pro vedoucí pozici? Bude rozhodovat tak, jak potřebujete? Zvládne řešit běžné krizové situace? Jaký bude typ vedoucího pracovníka? Na tyto a další otázky vám odpoví Diagnostika Vedoucích Pracovníků – Diagnostický nástroj Firemního sociologa®

ZAP - Zaměstnanecký asistenční program

Zaměstnanecký asistenční program (EAP - Employee Assistance Program) je program zaměstnaneckých výhod poskytovaný zaměstnavateli jako benefit a podpora svým zaměstnancům. Účelem ZAP je pomáhat zaměstnancům při řešení osobních problémů, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní výkon, zdraví a pohodu. ZAP zahrnuje krátkodobé poradenství, podporu a doporučení pro zaměstnance a jejich členy domácnosti.

Rozvojový workshop

Rozvojový workshop je součást vzdělávacích programů, koná se s odstupem času po několika seminářích. Cílem workshopu je zopakovat hlavní informace ze seminářů a hlavně diskutovat s účastníky nad tím, jak se jím daří zavést tyto poznatky do vlastní praxe. Workshop je aktivní diskuse nad tím, jak účastníci využívají to, co se naučili na semináři.

Informační workshop

Informační workshop je skupinové setkání, jehož účelem je získat od účastníků informace. Jak funguje vedení? Jak se daří informovat zaměstnance? Co je příčina konfliktů, neklidu nebo demotivace? To jsou otázky, na které v informačním workshopu nacházíme nejčastěji odpovědi.

Poradenský den

Poradenský den (PD) je individuální setkání poradce a klienta (tzv. Cílové osoby). Účelem je intenzivní, individuální cestou podpořit cílovou osobu v zadaném tématu formou diskuse jeden na jednoho. Na rozdíl od koučinku je cílem PD předat klientovi know-how a praktické informace, a reagovat z pozice odborníka na klientovu dosavadní práci.

Vzdělávací seminář

Vzdělávací seminář, ve firmách známý spíše jako „školení“ je jedno nebo dvoudenní akce pro skupinu posluchačů.

NIV – NízkoIntervenční Vedení

NízkoIntervenční Vedení je metoda vedení podřízených pracovníků, která minimalizuje riziko konfliktu a čerpá z využití známých psychologických charakteristik vedených při co nejmenší možné míře nátlaku, který je na ně vyvíjen.

POK - Poradenské Koučování

Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

DVP – Diagnostika Vedoucího Pracovníka

Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.

ASP – Analýza Sociálního Prostředí

Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520