Nabídka služeb Firemního sociologa

Máte problémy se zaměstnanci? Chystáte změny? Potřebujete zlepšit motivaci a loajalitu zaměstnanců? Připravit střední management? Zlepšit firemní kulturu a usnadnit komunikaci? Pomoci s konflikty? Pomůžeme vám.


Nabízíme
 • Individuální poradenské programy:

  Prohloubíme kvalifikaci managementu při práci s lidmi, vedení, řízení, hodnocení a motivování. Pomůžeme s řešením každodenních problémů a s vytvořením individuálního stylu vedení. Osobně, individuálně, na míru konkrétnímu klientovi.

(náplní programu jsou poradenská setkání nad konkrétními tématy, samostatná práce klienta a spolupráce nad řešením problémů. Délka je 3 – 16 poradenských setkání – dnů. Cílem je měřitelné zlepšení práce manažera v konkrétních tématech a celková optimalizace jeho stylu) Vhodné pro vyšší management

Výhody pro klienta

 1. Připravený manažer vytvoří špičkový tým
 2. Umí sám řešit problémy, které by jinak stály práci a čas externích konzultantů
 3. Vytěží z týmu maximum jeho potenciálu tím, že lidé s ním budou chtít pracovat co nejlépe


 • Interní vzdělávání liniového a středního managementu:

  Naučíme manažery od vedoucích týmů či skupin po ředitele oddělení dovednostem potřebným pro vedení lidí a pro řešení konkrétních situací: motivování, úkolování, hodnocení práce, komunikace s podřízenými. Managementu konfliktů a problémových situací, prosazování změn a rozhodnutí. Přátelsky, interaktivně, na základě ověřené teorie a reálných zkušeností.

(Interní vzdělávací program o délce 3 – 16 jednodenních seminářů a workshopů slouží k cílenému rozvoji manažerů. Cílem je měřitelné zlepšení zúčastněných ve všech aspektech vedení, zvýšení jejich samostatnosti, prosazení autority a schopnosti řešit běžně se vyskytující problémové situace. Program je kombinován s individuální podporou zúčastněných. Program je vyhodnocován a optimalizován na míru klientovi a průběžně reportován)

Výhody pro klienta:

 1. Dobře vedené týmy pracují na maximum a bez toho, aby byly nuceny z vnějšku
 2. Pokud nastanou "sociální" problémy, vyřeší je základní manažeři sami, lépe, a levněji než externí pomoc
 3. V týmech vedených připraveným managementem jsou loajální a spolehliví zaměstnanci

 • Interní poradenské projekty

  jsou určeny k podpoře klienta v náročných etapách jako jsou
  • Akvizice a fúze (spojování firemních kultur)
  • Implementace organizačních změn (např. Zavádění nekuřácké firmy)
  • Zavádění a optimalizace systémů hodnocení (vytváření systémů či převzetí ze zahraničí)
  • Převod firmy pod nový management a řízení nástupnictví (nový management)
  • Změny vnějších podmínek s důsledky pro zaměstnance (stěhování, zavádění openspace)
  • Management konfliktů ve firmě (vedení a zaměstnanců, mezi odděleními)

a obdobných situacích. Poradci Firemního sociologa provedou management firmy hledáním řešení situace, předcházením a eliminací sociálních problémů, volbou optimální strategie. Přehledně, fundovaně, přátelsky a srozumitelně.

(Předmětem nabídky je interní poradenský program na klíč klientovi, který kombinuje poradenské dny pro management na různých úrovních, workshopy, interní výzkumy a cílené vzdělávání. Náplň a rozsah je individuální a dle potřeb konkrétního klienta)

Výhody pro klienta:

 1. Přehledné, srozumitelné a profesionální provedení klienta problémem mu pomůže soustředit se na podstatu změn.
 2. Pokud v náročných situacích zaměstnanci spolupracují, je jejich překlenutí levnější, snazší a bez ztráty výkonu.
 3. Řešením situace s ohledem na lidský potenciál investujeme do dalšího rozvoje a budoucnosti firmy.


Naše přednosti

 • Jsme praktičtí odborníci; psychologové, sociologové, specialisté na podporu firem. Rozumíme lidem a firmám.
 • Používáme osvědčené, ověřené a fungující postupy ideální do českého prostředí, ne aktuální trendy.
 • Naše práce je profesionální, formálně řízená, procesně i nákladově transparentní
 • O své práci píšeme  úspěšné  knihy  a server Firemní sociolog, můžete si kdykoli ověřit jak přemýšlíme.
 • Nejsme jednostranně zaměření, kombinujeme různé metody práce a přístupy ku prospěchu klienta.


Naše metody

individuální poradenství formou „jeden na jednoho“ s jasnými cíli a výsledky

individuální podpora online a mobilními technologiemi – šetří čas a prostředky

skupinové vzdělávání formou půl (4 hod) a jednodenních (6 hod) seminářů

skupinové hledání řešení formou půldenních (4 hod) workshopů


Naše reference

Lear corporation Česká republika,
Rehau automotive ČR,
Festool, s.r.o. Česká Lípa,
Comtes FTH, a.s., 
dm drogerie markt s.r.o.
Continental corporation Česká republika

a další

{emailcloak=off}