30. 11. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Ve středu, 22. listopadu se v pražské Broomlovce uskutečnil první ročník konference Manažerské etudy, kterou spolupořádal Firemní sociolog. Co zde zaznělo?

Ve středu, 22. listopadu se v pražské Broomlovce uskutečnil první ročník konference Manažerské etudy, kterou spolupořádal Firemní sociolog. Co zde zaznělo?

Petr Ševčík, spolupořadatel Manažerských etud a interim manažer, hovořil o zavádění a řízení změn ve firmách. Prezentoval principy úspěšného změnového managementu a své vystoupení zakončil dvanácti otázkami pro rychlé zjištění kondice firmy.

Druhým řečníkem byl psycholog a poradce Firemního sociologa Petr Hlušička. Ve svým vystoupení se věnoval komunikaci náročných a problémových rozhodnutí a zásadám jejich správného prosazování nejenom směrem k zaměstnancům. S účastníky jsme se shodli, že toto téma se dost možná velmi brzy stane velmi důležitým v nejedné české firmě.

Konference Manažerské etudy 2023

Třetí téma již v současnosti problémové je, bylo jím jak propojit zdánlivě neslučitelné, a sice zájmy zahraničních vlastníků a tuzemských zaměstnanců (ale i dalších stakeholderů) v českých pobočkách, expoziturách a dceřiných společnostech nadnárodních celků. Cílem bylo říct, že, aby management mohl plnit svou úlohu, musí si v prvé řadě zachovat odstup.

Konference Manažerské etudy 2023

Na toto téma navázal ředitel Dopravního podniku Ostrava Dan Morys s přednáškou o práci s odměňováním a o personální politice své firmy; tedy společnosti s tisícovkami zaměstnanců a složitými vztahy jak vně, tak uvnitř; jeho misí bylo a je proměnit rigidní, dekády existující společnost v moderní, flexibilní, dynamickou a k zaměstnancům přátelskou firmu.

Konference Manažerské etudy 2023

Odpolední část konference byla věnována problematice zvládání finančně náročných období z pohledu nákupu ve firmách a z pohledu prodeje produktů a služeb. O akviziční části ve své prezentaci mluvila manažerka Lenka Antonová, o prodeji pak byznys akcelerátor Martin Hurych. Obě vystoupení vyzněla tak, že nezbytným předpokladem úspěšného vyjednávání je promyšlená, proaktivní a smysluplná komunikace s obchodními partnery.

Konference Manažerské etudy 2023

Konference Manažerské etudy 2023

Konference Manažerské etudy se zúčastnilo asi třicet posluchačů. Její „kompaktní“ formát umožnil na konci širokou diskusi s přednášejícími a výměnu zkušeností.

Letošní ročník by se nemohl uskutečnit bez podpory partnerů, Společnosti Ivitera a jejich webů HR News a EduCity, komunitě Projekťáci, DoToho. A zejména, díky záštitě Hospodářské Komory České republiky a jejího prezidenta Zdenka Zajíčka.

Jako pořadatelé a organizátoři bychom rádi poděkovali všem, kteří na Manažerské etudy přišli, všem řečníkům, kteří ji naplnili zajímavým a atraktivním obsahem, a také našim hosteskám, pořadatelkám a managementu multifunkčního prostoru Broomlovka, který velmi doporučujeme. Těšíme se na setkání v roce 2024.

Informace o konferenci a celou fotogalerii najdete na webu www.manazerske-etudy.cz


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520