Řada problémů s lidmi se dá řešit s využitím osvědčeného, a postupně zdokonalovaného postupu, který je vždy přizpůsobený konkrétní situaci. Tomuto postupu říkáme Poradenský Paket.

Pokud se v některém z níže uvedených případů "poznáte", stáhněte si popis poradenského paketu, a v případě zájmu nás kontaktujte. Pokud se nepoznáte, jsme vám k dispozici službami na míru. Pokud popis není aktivním odkazem, ale jeho obsah vás zajímá, kontaktujte nás

Aktuální problémy

Sdělení a prosazení nepříjemného opatření zaměstnancům

Zapracování a adaptování experta - problémového člověka

Příprava nového manažera - zvládání práce s lidmi

 

Nejběžnější problémy

Snížení fluktuace zaměstnanců

Nastavení systému hodnocení a hodnotících pohovorů

Nastavení systému adaptace nových zaměstnanců

 

Další problémy

Komunikace akvizice, fúze, nebo radikální změny zaměstnancům

Výměna managementu nebo nástupnictví ve firmě

Přesvědčení týmu o správnosti stratetegie firmy

Zvýšení aktivity a samostatnosti zaměstnanců

Implementace podpory talentovaných zaměstnanců

 

Pakety jsou balíčky služeb určené firmám. Vychází z konkrétní typické situace, ale jsou vždy přizpůsobeny potřebám dané firmy a jejich specifik. Obsahují kombinaci individuálního a skupinového poradenství, vzdělávání ve firmě, nasazení měřících a rozvojových technik a našich metod. Jsou založeny na "step by step" přístupu k řešení daného problému, který je již vyzkoušený.


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520