14. 3. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

České firmy zažívají a budou zažívat příliv nových zaměstnanců z válkou postižené Ukrajiny. Jak tyto lidi co nejsnáze zapojit do práce? Není to náročné, ale jsou věci, které je potřeba vědět. Dnes si je ukážeme.

Ruská invaze na Ukrajině je tragická dějinná událost. Pokud se však na ni podíváme ryze pragmaticky, zjistíme, že nám může přinést více dobrého než zlého. Tak například Česká republika nyní čelí přílivu válečných uprchlíků, ve většině žen s dětmi, z nichž část zde také zůstane. Tito lidé často velmi aktivně vstupují na trh práce. A my je potřebujeme.

Co čekat

Stejně jako všichni ostatní cizinci, také Ukrajinci vyžadují adaptaci a překonání tzv. kulturního schodu. Velkou předností je, že v jejich případě tento schod není velký. Jsou to stejně jako my Evropané, vycházejí z křesťanské kultury i morálky a také jejich základní návyky a prvky chování jsou nám podobnější nejen než u lidí z Blízkého východu, ale i třeba části pracovníků z Balkánu.

Ukrajina je veliká země a v podstatě se dělí na dvě části: západní a východní. Lidé ze západní části (na západ od Dněpru) jsou nám kulturně podobnější než lidé z východní, kteří jsou naopak kulturně blíže Rusům. Nestačí proto, že máme Ukrajince, je potřeba vědět, odkud přesně jsou, a počítat s možnými rozdíly.

Váleční uprchlíci jsou ve většině případů motivováni pracovat, a hlavně motivováni se učit. Neměli bychom čekat, že nám budou „vděční“, přinejmenším ne okázale, ale jsou rádi, když dostanou příležitost.

Co nabídnout

Po pracovní stránce jsou Ukrajinci vesměs připraveni fungovat; čím vyšší je jejich kvalifikace, tím menší jsou obvykle náklady na sociální adaptaci. Ve většině případů na základě zkušeností s nimi, a zejména u „západních“, je snazší a rychlejší naučit je základům češtiny, než zajišťovat jim překladatele; pokud jsou sami motivováni a učit se chtějí. Jestliže už ve firmě nějaké Ukrajince máme, může nám to velmi pomoci.

Jako každé pracovníky i je je potřeba zaučit. Doporučujeme věnovat pozornost nejen vysvětlení práce, ale také tomu, kdo je pro tyto pracovníky přímý nadřízený, na koho se obracet s problémy a komplikacemi. Ukrajinci mohou pracovat v homogenních skupinách, ale většinou není problém je ani rozptýlit mezi české pracovníky. Pakliže pracují ve skupinách, je vhodné mít stanoveného předáka skupiny, který nám slouží pro snazší komunikaci s ní. Tímto předákem může být nejaktivnější zaměstnanec, není potřeba vybírat nejstaršího či nejzkušenějšího.  

Utečenecká vlna do ČR je (zatím; březen 2022) tvořena především ženami a dětmi. Pokud je naše firma, respektive pracovní pozice, přizpůsobena tomuto typu pracovníků, velmi rádi naše možnosti využijí; především pokud jde o firemní školky nebo jiné formy hlídání. Jejich děti nemají problém fungovat společně s českými, snadno se socializují a učí dorozumívání.

Problémy

Ne vše je samozřejmě bez problémů. Zvláště u zaměstnanců z východu země je potřeba dávat pozor jednak na možné nadužívání alkoholu (ihned trestat, v žádném případě neignorovat ani netolerovat) a konflikty; častěji vzájemné, než směrem s českým pracovníkům. Na rozdíl od Balkánců se mohou konflikty, a to i s násilím, objevovat nezávisle na alkoholu, ale vždy je potřeba je řešit.

Pokud se u zaměstnanců objeví problémy disciplinárního charakteru, zejména nesvědomitost, nedůslednost, nedodržování pracovní doby a podobně, je potřeba je řešit také, velmi snadno může vzniknout špatně zvládnutelný nešvar.  Dříve, než toto chování začneme trestat, je ale potřeba ověřit, že naši zaměstnanci skutečně rozumí pravidlům, která právě v oblasti bezpečnosti, zdravotních a hygienických témat mohou být více přísná, než na jaké jsou zvyklí. Neměli by však na ně mít problém se adaptovat. Stručně řečeno, jakýkoli problém s Ukrajinci je řešitelný, pokud jej nenecháme přerůst z jednotlivce na celý tým.

 

Jak na to

Pokud již máte zaměstnance z Ukrajiny, patrně víte, co jejich kolegové, které z domova vyhnala válka, potřebují. Pokud přesto ne, rádi vám pomohou, naši východní téměř sousedé umí být spolehliví a jsou rádi, když dostanou příležitost. Pokud je doposud nemáte, nebojte se. Nejdůležitějšími body jsou

  • Pomozte jim naučit se dorozumět česky – pravděpodobně to budou chtít.
  • Zadejte jim jednoznačné úkoly a ujistěte se, že přesně vědí, kdo je jejich šéf
  • Mají-li děti a je to ve vašich možnostech, pomozte jim s nimi
  • Dojde-li k porušování pravidel, jasně a srozumitelně je vysvětlete, a to i opakovaně. Pokud jsou porušována nadále, trestejte
  • Máte-li Ukrajince ve skupinách, vyberte mezi nimi vedoucí (předáky)
  • Žádná tolerance k alkoholu a konfliktům, a to nikdy

Firemní sociolog zastává názor, že současná imigrační vlna z Ukrajiny pro nás, tedy pro Českou republiku a firmy v ní, představuje daleko více benefit než problémy, a to ve středně a dlouhodobém horizontu. Dejme těmto lidem příležitost a oni se nám odvděčí.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520