Proč si objednat náš seminář?

 • Jsme odborníci - ne jen lektoři, kteří se něco naučili, a nyní o tom přednáší
 • Zajímá nás předevšm praxe a řešíme reálné problémy - ne pouze teoretické koncepty (i když je dobře známe)
 • Jsme autoři uznávané literatury - informace o naší poslední knize najdete zde
 • Soustředíme se na podstatné - ne na zbytečnosti a "vatu"
 • Pracujeme s konkrétními příklady
 • Naše práce je organizačně i cenově přijatelná
 • Jsme schopni pro vás připravit jednotlivé školení, i ucelený vzdělávací program přesně dle vašich potřeb

Koho vzděláváme?

 • Vyšší a střední management firem
 • Vedoucí oddělení a liniový management
 • Vedoucí týmů, lídry a supervizory
 • Projektové a samostatné manažery

                                         

Hlavní témata školení

 

Klientům připravujeme individuální  vzdělávací programy z oblasti manažerských dovedností přesně dle potřeb k tématům, která jej zajímají.

Semináře realizujeme jako integrovaný produkt, jejich standardní součástí jsou přípravy, materiály pro účastníky a samozřejmě vyhodnocení prováděné vlastní metodikou. Školíme je jako uzavřené kurzy u klienta (v jeho prostorách), výjimečně i jako otevřené pro veřejnost.

Naše semináře dodáváme  za paušální odměnu bez dalších nebo skrytých nákladů. Výše ceny závisí na řadě faktorů (téma, počet osob, termín atd.) a je vždy předmětem individuální kalkulace (orientační cena se pohybuje okolo 20 000 Kč za vzdělávací den bez DPH bez ohledu na počet účastníků. Zahrnuje lektorné a všechny náklady na naší straně, přípravu materiálů a vyhodnocení školení vlastní metodikou).

Další informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz


Nabídka a anotace semináře

Hodnocení pracovníků

 

Tuto nabídku si můžete stáhnou jako PDF klepnutím na tento odkaz

Seminář Hodnocení pracovníků je určen managementu a HR specialistům zodpovědným za hodnocení podřízených pracovníků. Věnujeme se v něm problematice přípravy, provádění a optimalizace hodnocení, především hodnotících pohovorů s pracovníky, a to s cílem jejich podpory, rozvoje a manažerské stimulace.

 

Hlavní body obsahu semináře
 • Principy a cíle hodnocení pracovníků; proč hodnotíme a s jakými cíli
 • Hodnocení jako proces nástroj manažerské motivace
 • Hodnotící nástroje – odměny a tresty, pochvaly a kritiky, komplexní hodnotící pohovory
 • Příprava hodnotících pohovorů; informace jsou hlavní zbraň manažera
 • Hodnotící pohovor z pohledu hodnoceného a hodnotitele
 • Na co se při hodnocení soustředit, a čemu nevěnovat pozornost
 • Časté chyby při hodnocení, jak se jím vyhnout a co dělat v případě, že jsme se jich dopustili
 • Výstupy hodnotících pohovorů a jejich závaznost, dohoda jako výstup pohovoru

Forma a realizace seminářů

Přípravu seminářů zahajujeme individuální konzultací s klientem nad zájmovými problémy a tématy (osobně formou úvodní schůzky, či prostřednictvím elektronické komunikace). Na jejím základě připravujeme konkrétní programy seminářů nebo poradenských dnů. Klient obdrží podkladové materiály pro každého účastníka semináře. Vyhodnocení provádíme metodikou klienta, nebo vlastním kvalitativně koncipovaným nástrojem.

 

Naše semináře mají formu interaktivních akcí založených na řešení konkrétních problémových okruhů a s využitím konkrétních případů. Více informací o našich metodách naleznete v tomto dokumentu http://www.koment.cz/doc/metodiky-fs-fiso.pdf  Informace o dalších seminářích včetně jejich abstraktů jsou dostupné online na stránce http://www.firemni-sociolog.cz/sluzby/seminare-pro-manazery .

Více informací a o semináři a cenovou nabídku získáte na telefonním čísle 731 782 385 a e-mailu kontakt@firemni-sociolog.cz 

Nabídka odborného semináře

Schopnost domluvit se smysluplně s podřízenými patří ke klíčovým kompetencím každého vedoucího pracovníka.  Chcete-li se dozvědět, co je k tomu potřeba, jak smysluplně komunikovat s podřízenými, jak jím naslouchat a rozumět, a jak jím říkat více, i méně příjemné věci, využijte naší nabídky odborného semináře s poradcem portálu Firemní-sociolog.cz.

 

Klíčová témata
 • Hlavní zásady vztahu nadřízený / podřízení. Jak mu rozumět, a jak se v něm chovat
 • Komunikace s podřízenými: jak zadávat úkoly, sdělovat důležité věci
 • Emoce k podřízeným: jak dávat najevo účast, ale současně neztratit autoritu
 • Zpětná vazba: jak poskytovat zpětnou vazbu, a jak jí přijímat
 • Jak naslouchat podřízeným, a jak rozpoznat problémy
 • Co dělat, když komunikace nefunguje

 

Seminář je orientován maximálně prakticky. Jeho smyslem je předat ověřené a vyzkoušené informace, které účastníci mohou ihned využít ve své praxi, a aktivně je podpořit v komunikaci s podřízenými.


Určení semináře

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, manažerům a podnikatelům, kteří jsou v přímém kontaktu s podřízenými. Nevyžaduje žádnou předchozí přípravu. Ve standardní podobě trvá 1 nebo 2 dny (podle požadavků klienta a množství jeho času). V návaznosti na něj poskytujeme služby odborného poradenství (1 hodina je v ceně semináře).

 

Informace a objednávky na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz                                             

Změna je jednou z nejtěžších věcí, která manažera potkává. Přitom je současně jednou z nejpotřebnějších. Změna je rozhodnutí, kterému je potřeba rozumět a za kterým je potřeba si stát. Pokud chcete umět učinit změnu, musíte být na ni připraveni a nesmíte se jí bát. Změnu musíte dostat do své hlavy.

V průběhu jednodenního workshopu s poradcem Firemního sociologa získáte všechny informace potřebné proto, abyste se sami dokázali správně rozhodnout pro změnu. Naučíte se identifikovat potřebnost změny, rozpoznat její rozsah, a především přesvědčit se o tom, že je třeba změnu vykonat. Dále získáte nástroje potřebné pro snadnou implementaci změny.

 

Co se dozvíte?
 • Vaše změna a vaše psychologie, jak vás změna ovlivňuje, a jak ovlivňujete vy jí
 • Co je změna, a potřebujete jí
 • Jednu velkou, nebo více malých změn
 • Jak identifikovat změnu
 • Jak se na ní připravit
 • Jak implementovat změnu tak, abychom jí věřili a aby byla smysluplná
 • Jak ověřit změnu

A mnohé další formou interaktivního kurzu. Tento kurz je možné absolvovat samostatně, v kombinaci s naším kurzem komunikace změny podřízeným a s workshopy partnerského portálu Vlastní Cesta.

 

Komu je seminář určen?

Seminář je určen managementu, který připravuje a implementuje změny. Trvá dle 1 den. Semináře provádíme ve firmách, za pomocí vlastní metodiky a techniky.

Informace a objednávky na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Nabídka semináře

Jak dostat změnu k lidem

 
Řízení změn patří k nejtěžším manažerským disciplínám. Dostat změnu k lidem přesvědčit je, aby jí akceptovali a ztotožnili se s ní, je pak jedním z vrcholů. Co můžete udělat proto, aby lidé vaší změnu přijali? To a mnohé další se dovíte s poradci Firemního sociologa na interaktivním semináři Jak dostat změnu k lidem.

 

Co se dozvíte?
 • Proč je důležité komunikovat změny všem, kterých se týkají?
 • Jak sdělit lidem změnu tak aby jí akceptovali?
 • Jak zapojit lidi do implementace změny?
 • Jak využít neformální autority k tomu, aby vám pomohly prosadit změnu?
 • Jak asistovat svým zaměstnancům v pochopení změny?
 • Jak zhodnotit změnu, a jak se z ní poučit?

 A mnohé další. Každý seminář připravujeme na míru konkrétnímu klientovi. V návaznosti na něj poskytujeme odborné poradenské služby a podporu. Problémy a krize můžete probrat osobně s poradci Firemního sociologa.

 

Komu je seminář určen?

Seminář je určen managementu, který připravuje a implementuje změny ovlivňující zaměstnance. Trvá dle potřeby 1 nebo 2 dny. Semináře provádíme ve firmách, za pomocí vlastní metodiky a techniky.

Informace a objednávky na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Řeč těla pro manažery

nabídka odborného semináře

stáhnout tuto nabídku jako PDF

 Vaše myšlenky a slova pravděpodobně nebudou mít dostatečný dopad, pokud je nepodpoříte správnou řečí těla. Řeč těla probíhá částečně na podvědomé úrovni. Pokud se vám ale podaří tyto procesy více dostat pod vědomou kontrolu, získáte velký náskok před ostatními.

 

Co se dozvíte?
 • jak minimalizovat riziko špatného prvního dojmu,
 • jak ostatní vnímají vaše podání ruky, nalezení nejlepšího podání,
 • jaká je správná vzdálenost pro jednání, jak s ní úspěšně pracovat pro vzbuzení zájmu nebo převahy,
 • jak užívat úsměv přesně v souladu se situací a vaším záměrem,
 • jak zmnohonásobit sílu vašeho pohledu,
 • výhody a rizika používání dotyků, jak na to,
 • jak využít lépe práce s vaším hlasem a intonací,
 • problematika neverbálního dorozumívání mezi muži a ženami,
 • jak si uspořádat kancelář nebo místo pro jednání,
 • a mnohé další.

 

Proč se zúčastnit?
 • Vyzkoušíte si “na vlastní kůži”, co funguje a co ne,
 • dostanete řadu praktických tipů a triků,
 • dostanete zpětnou vazbu, budete znát své silné i slabé stránky, jak působíte na druhé. Díky tomu budete vědět, na co se  zaměřit
 • řešení praktických problémů, možnost sdílení zkušeností s jinými účastníky,
 • naučíte se, jak vylepšit skóre získávání souhlasu od klienta,
 • budete schopni zvolit optimálnější taktiku jednání podřízenými, nadřízenými i s lidmi na stejné úrovni.

 Kurz trvá 1 den, tedy 5,5 hod. čistého času výuky. Budou využívány multimediální prostředky pro lepší demonstraci. Veškeré materiály budou účastníkům poskytnuty v tištěné podobě.

 

Seminář povede psycholog a lektor Mgr. Jan Drahoňovský.

Informace a objednávky na tel. 731 782 385  a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Nabídka odborného semináře

         Efektivní správa úkolů

stáhnout tuto nabídku jako PDF

Naučte se správně a efektivně řídit své úkoly, abyste byli výkonnější a měli je lépe zorganizovány. Zjistěte, co je a co není důležité, co je nutné udělat ihned, a co je možné odložit na později! Poznejte, jak Vaše úkoly ovlivňují Váš život. Odborně, bez předsudků, bez reklamy na skvělé systémy, které ale nefungují.

 

Seminář Efektivní správa úkolů je určen všem, kteří se potřebují orientovat v úkolech, které musí plnit i těm, kteří zadávají úkoly podřízeným. Jedná se o vysoce praktické, avšak teorií podložené jednodenní školení, jehož výstupem je kvalitnější zvládnutí práce s úkoly, uvědomění si jejich zákonitostí a zvládnutí celé řady technik, které Vám při plánování i při plnění Vašich úkolů prokazatelně pomohou.

 

Hlavní body programu
 1. Co je to úkol a proč pracujeme s úkoly?
 2. Jak má vypadat správný úkol, a jak jej správně zadat?
 3. Jak řídit priority úkolů? Jak rozlišit důležité od nedůležitého?
 4. Jak organizovat úkoly tak, abychom se v nich vyznali? Strategie managementu úkolů
 5. Jak kontrolovat, zda plníme, co jsme si zadali?
 6. Jak správně zadat úkol jinému?
 7. Co udělat, aby se nám úkoly nehromadily?
 8. Jak postupovat proti úkolům, které se nedaří splnit?

 

Seminář potrvá asi 5 hodin čistého času a povede jej PhDr. Vojtěch Bednář, sociolog, odborný poradce, autor řady knih a provozovatel portálu Firemní-sociolog.cz. Není třeba žádných předchozích znalostí.

Další informace a objednávky na telefonním čísle 731 782 385 nebo e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Nabídka odborného semináře

 Metody a nástroje motivace

stáhnout tuto nabídku jako PDF

Umění motivovat podřízené patří ke klíčovým schopnostem úspěšného vedoucího. V našem semináři se dozvíte jak funguje lidská motivace, jak používat různé motivační nástroje, jak motivovat přesvědčivě, účelně a účinně. Součástí je řada praktických tipů, postřehů a doporučení založených na kvalitní teorii a vyzkoušených v poctivé praxi.

Co se dozvíte?
 •  Jak funguje lidská motivace? Co nás nutí pracovat?
 • Jak na nás působí různé motivační faktory, a jak je můžeme ovlivnit?
 • Co udělat proto, aby naši podřízení byli motivováni, když nemůžeme nabídnout více peněz?
 • Jak se chovat a jak vystupovat jako úspěšně motivující vedoucí?
 • Co s lidmi, které je jen velmi těžké motivovat k práci?
 • Jak to s motivací nepřehnat?
 •  Na co si dávat pozor?

 

Proč se zúčastnit?
 • Získáte vysoce fundované a přitom praktické informace o motivaci
 • Budete mít možnost probrat svůj motivační styl  s odbornými poradci
 • Obdržíte praktické a praxí ověřené nástroje k účinné motivaci
 • Dozvíte se, jak pracovat s lidmi, jejichž motivování je problematické

 

Náš seminář potrvá jeden den (asi 5,5 hodiny čistého času) a nevyžaduje žádnou předchozí znalost, ani přípravu. Je vhodný především pro střední management, personalisty, vedoucí pracovníky.

Všechny tyto informace získáte od přednášejícího, kterým je PhDr. Vojtěch Bednář, senior konzultant a provozovatel portálu Firemní sociolog. Autor řady odborných publikací, vysokoškolský učitel, manažerský a mediální poradce.

Informace a objednávky na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

 

nabídka odborného semináře

Manipulativní techniky a sebeobrana proti nim

Produktový list ke stažení

Poznejte, jaké sociální techniky používají lidé ve snaze získat si vaše vyhovění v situacích, v nichž vyhovět nechcete. Naučte se rozeznat, za jakých okolností je výhodné spolupracovat a kdy nikoli, co vás může zaskočit, jak se rozhodujeme pod tlakem a mnoho dalšího.

Co se dozvíte
 • Co je manipulace a jak funguje,
 • co jsou to přesilové hry (win-lose situace), jaká je nejlepší strategie proti nim,
 • co jsou to kratochvilné hry (jak nás druzí testují), na co si dát pozor, jak je obrátit ve svůj prospěch,
 • jakých triků používají podvodníci a prodejci, aby získali váš souhlas,
 • jak použít zdravý selský rozum a rozhodnout se bez nátlaku,
 • jaké jsou etické hranice našeho jednání, které techniky jsou ještě přijatelné a za jakých okolností.

 

Proč se zúčastnit?
 • Budete lépe připraveni na libovolné vyjednávání,
 • vaše schopnost rozhodovat se na základě svých zkušeností (nikoli pod vlivem emocí) se zvýší,
 • obdržíte celou sadu nástrojů, jak odhalit, že vás druhý tlačí do něčeho nevýhodného,
 • naučíte se slušnou formou odmítat a dávat protinávrhy,
 • vaše práce získá nový - eticky vyváženější rozměr.  

Náš seminář potrvá dva dny (2 x 5,5 h. = 11 h. čistého času) a nevyžaduje žádnou předchozí přípravu. Je vhodný především pro střední i vyšší management, personalisty, prodejce. Kromě uvedeného dostanete řadu praktických tipů a triků z “terénu”.

Veškeré materiály budou účastníkům poskytnuty v tištěné podobě.


Seminář povede psycholog a lektor Mgr. Jan Drahoňovský.

Informace a objednávky na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

 


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520