Vzdělávací seminář, ve firmách známý spíše jako „školení“ je jedno nebo dvoudenní akce pro skupinu posluchačů.

Cílem semináře je naučit účastníky specifickým dovednostem podle schváleného tématu. Snažíme se o to, aby každý seminář byl věnován jednomu konkrétnímu tématu (řešení konfliktů, odměňování, motivování, aktivizace zaměstnanců atd.). Účastníci by si z každého semináře měli odnést několik praktických poznatků, které jsou ihned schopni zavést do své praxe, a několik dalších, které poslouží jako inspirace.

Všechny naše semináře jsou založeny na prověřených poznatcích moderní sociologie a psychologie práce, na našich zkušenostech a hlavně na praxi. Všechny vedeme formou interaktivní přednášky a diskuse, kde se snažíme co nejvíce zapojovat účastníky, ale současně zachováváme tradiční vztah lektor – posluchači. Informace podáváme na praktických příkladech, a to ať už obecně známých, a nebo z naší praxe (které jsou důsledně anonymizovány). Účastníky stimulujeme k tomu, aby se snažili co nejvíce z nich skutečně vyzkoušet a uvést do života.

Jednodenní seminář trvá standardně 5 hodin čistého času, typický průběh je od 9:00 do 15:30 s přestávkami na občerstvení. Semináře se pořádají u klienta, nebo na klientem určeném místě (výjezdní akce). Každý seminář je veden dle klientem schválené anotace, po skončení klient typicky obdrží poradenskou zprávu.

Semináře pořádáme pro skupiny účastníků na podobných pozicích, optimální počet účastníků ve skupině je 8 – 10.

Standardní součástí semináře jsou tištěné materiály pro účastníky, které připravujeme formou praktických „tipů“. Každý seminář je vyhodnocen účastníky pomocí našeho vlastního nástroje zpětné vazby; v případě potřeby lze využít nástroj klienta.

Zajímají vás naše semináře? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme, zpracujeme nabídku, zodpovíme každou otázku.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520