Rozvojový workshop je součást vzdělávacích programů, koná se s odstupem času po několika seminářích. Cílem workshopu je zopakovat hlavní informace ze seminářů a hlavně diskutovat s účastníky nad tím, jak se jím daří zavést tyto poznatky do vlastní praxe. Workshop je aktivní diskuse nad tím, jak účastníci využívají to, co se naučili na semináři.

Největším problémem firemního vzdělávání je, jak uvést získané informace do praxe, rozvojový workshop je součást našeho řešení tohoto problému.

Délka workshopu je typicky 3 – 4 hodiny čistého času, bývá koncipován jako dopoledne (od 8:00 do 11:30, čas zahrnuje přestávku). Je plně interaktivní, lektor – konzultant krátce opakuje již známé informace a následně podněcuje diskusi a reaguje na problémy; cílem je podpořit aktivitu účastníků).

Stejně jako seminář i workshop je veden dle anotace (shodné s anotací semináře, na který navazuje). Výstupem může být poradenská zpráva pro klienta. Na rozdíl od semináře se po něm neprovádí hodnocení.

Zajímají vás naše služby? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme, zpracujeme nabídku, zodpovíme každou otázku.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520