Zaměstnanecký asistenční program (EAP - Employee Assistance Program) je program zaměstnaneckých výhod poskytovaný zaměstnavateli jako benefit a podpora svým zaměstnancům. Účelem ZAP je pomáhat zaměstnancům při řešení osobních problémů, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní výkon, zdraví a pohodu. ZAP zahrnuje krátkodobé poradenství, podporu a doporučení pro zaměstnance a jejich členy domácnosti.

ZAP - Zaměstnanecký asistenční program

Jedná se o benefit, který pomáhá zaměstnancům zvládat náročné životní situace nebo krize, ve kterých si nevědí rady nebo cítí obavy. Poskytuje jim v těchto klíčových chvílích podporu a poradenství, který jim pomůže tyto situace lépe zvládat a snižuje množství rizik, které jsou spojeny nejen s osobním životem, ale mají také často výrazný přesah i do zaměstnání.

Obsah

Zaměstnanci a jejich rodinní příslušní mohou využít služby a podpory ZAP při řešení problémů, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní a osobní život. Naši poradci ZAP obvykle poskytují podporu a poradenství a v případě potřeby doporučení na specializované poradenství.

ZAP funguje na principu poskytování důvěrné podpory a poradenství kvalifikovanými odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti v dané oblasti:

  1. Psychologické poradenství
  2. Finanční poradenství pro zaměstnance
  3. Právní poradenství

 

Služeb ZAP může využít každý zaměstnanec, který je do daného programu zahrnut a čerpání těchto služeb je pro něho samotného bezplatné. Program hradí zaměstnavatel formou měsíčních poplatků v závislosti na rozsahu služeb a počtu zaměstnanců, kteří jsou do programu zařazeni.

Výhody

Při využití služeb ZAP dokáže zaměstnavatel snížit nejen rizika, ale také náklady spojené s fluktuací, stresem a možnými problematickými situacemi spojenými s těmito faktory.

Zaměstnavatelům přináší Zaměstnanecký Asistenční Program prokazatelné snížení nákladů a množství rizikových faktorů. Pro zaměstnance naopak přináší větší jistoty a podporu spojenou s růstem loajality vůči zaměstnavateli.

Průběh

Zaměstnanec obvykle kontaktuje svého poradce telefonicky, e-mailem nebo pomocí on-line platformy. Asistenční služby pro zaměstnance jsou poskytovány na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a FS.

Cena

Kalkulace ceny je stanovena na základě rozsahu a počtu zaměstnanců, kteří jsou do daného programu zahrnuti. Garantem programu je Petr Hlušička. Pro bližší informace navštivte www.zaap.cz nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese petr.hlusicka@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 721 952 320.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520