Poradenská Konzultační Metoda je základním nástrojem práce Firemního sociologa. Jedná se o elementární metodu, kterou používáme pro podporu manažerů, podnikatelů a vedoucích pracovníků.

Popis metody

Účel: Účelem  PKM je standardizovat poradenský proces při podpoře managementu, podnikatelů a vedoucích pracovníků v oblastech komunikace s podřízenými pracovníky, podpory jejich  vedení, hodnocení, motivování a komplexního řízení lidí a sociálních procesů v organizaci.

Body metody:  

 • Analýza potřeb klienta
  • Identifikace sdělených potřeb
  • Identifikace reálných potřeb
  • Analýza naplnitelnosti reálných potřeb
  • Zpětná vazba sdělených a reálných potřeb
 • Určení poradenských cílů
 • Stanovení poradenských kroků
 • Stanovení časové osy a rozsahu
 • Naplňování cílů
 • Průběžné vyhodnocování
 • Zpřesňování  poradenských cílů a reflexe potřeb
Definiční obory

Definice postavení poradce

Poradce poskytuje know-how klientovi, aniž rozhoduje a aniž jedná za klienta. Hlavním cílem je naplnění potřeb klienta při současném zachování etických a dalších zásad poradce. Poradce plně informuje klienta o pro něj důležitých skutečnostech. S výjimkou dodržení etických zásad poradce upřednostňuje zájmy klienta před svými vlastními.            

Definice postavení klienta

Klient je příjemcem služby poradce. Není zavázán k naplňování doporučení poradce, pro dosažení potřebné efektivity poradenských služeb je však potřebné, aby mu důvěřoval. Klient je samostatný, svéprávný, kompetentní dělat rozhodnutí. Všechny vstupy poradce vnímá jako podklady pro své rozhodování a interpretace reality. Klient je povinen poradci poskytovat zpětnou vazbu a měl by aktivně vnímat zpětnou vazbu poradce.

Poradenský proces

Základem poradenského procesu je komunikace klienta a poradce. Zodpovědnost za tuto komunikaci leží na bedrech obou zúčastněných stran. Poradce je zavázán komunikovat s klientem otevřeně a vždy k tématu. Klient by měl postupovat stejným způsobem. Cílem poradenského procesu je určit a naplnit poradenské cíle určené v jeho počátku, případně tyto cíle dle aktuálního stavu věcí redefinovat tak, aby odpovídaly reálným potřebám klienta.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520