Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.

Popis metody

Účel

Účelem metody Diagnostika Vedoucího Pracovníka je pomocí kombinace testovacích a analytických nástrojů určit klíčové charakteristiky vedoucích pracovníků z hlediska jejich kompetencí vést, užívaných stylů a strategií pro vedení, reakcí na situace, které při vedení nastávají, mechanik, postupů a dalších parametrů určujících osobnost a výkonnost vedoucího pracovníka. DVP vytváří komplexní obraz vedoucího, který je následně využíván pro jeho podporu, rozvoj, pro volbu  vhodného kandidáta na pozici vedoucího konkrétního týmu a pro audit vedoucích pracovníků v rámci společnosti.

Postup

DVP se skládá z řady dílčích diagnostických a analytických nástrojů, které v kombinaci vytvářejí komplexní obraz o osobnosti, schopnostech a charakteristikách zkoumané osoby. Vedoucí pracovník podle zvolené kombinace metod absolvuje řadu testů, rozhovorů, pozorování a dalších forem diagnostik, které společně vytvářejí jeho komplexní obraz vedoucího.

Výsledkem je zpráva, která kvantifikuje hlavní charakteristiky dané osoby z psychologického, sociálně psychologického, sociologického a manažerského hlediska a která je vždy koncipována dle očekávaného účelu diagnostiky (může se koncentrovat na slabá místa, identifikovat potenciál dané osoby, stanovovat, jaký tým bude daná osoba nejlépe vést, atp.).   Základní diagnostická sada může být na jedné osobě provedena během jednoho pracovního dne, komplexní analýza včetně vyhodnocení a interpretace poradcem trvá okolo jednoho měsíce. Tam, kde je DVP použito jako podpůrný nástroj pro komplexní rozvoj vedoucího pracovníka, se provádí průběžně a průběžně se interpretují i výsledky, aby bylo možné změřit, zda probíhá zlepšování a zda v klíčových parametrech požadovaným směrem.

Nástroje

DVP používá řadu nástrojů. Základní forma se skládá z dotazníků a osobních rozhovorů, rozšířená podoba zahrnuje zúčastněné i nezúčastněné pozorování a zpětnou vazbu podřízených vůči vedoucímu pracovníkovi. Výsledné hodnocení vždy vzniká kombinací řady různých postupů a je unikátní.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520