Metody

Při své práci používáme vlastní specifické metody určené k podpoře managementu, řízení vztahů ve firmách a na pracovištích, diagnostice a řízení poradenského procesu. Na této stránce najdete popis našich metod. Nejsme závislí na externích dodavatelích, s výjimkami některých diagnostických nástrojů preferujeme vývoj a standardizaci vlastní metodické základny. Použití všech našich metod probíhá na základě rozhodnutí poradce po konzultaci s klientem a analýze jeho potřeb.

PKM – Poradenská Konzultační Metoda

Poradenská Konzultační Metoda je základním nástrojem práce Firemního sociologa. Jedná se o elementární metodu, kterou používáme pro podporu manažerů, podnikatelů a vedoucích pracovníků.


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520