Nabídka a anotace semináře

Hodnocení pracovníků

 

Tuto nabídku si můžete stáhnou jako PDF klepnutím na tento odkaz

Seminář Hodnocení pracovníků je určen managementu a HR specialistům zodpovědným za hodnocení podřízených pracovníků. Věnujeme se v něm problematice přípravy, provádění a optimalizace hodnocení, především hodnotících pohovorů s pracovníky, a to s cílem jejich podpory, rozvoje a manažerské stimulace.

 

Hlavní body obsahu semináře
  • Principy a cíle hodnocení pracovníků; proč hodnotíme a s jakými cíli
  • Hodnocení jako proces nástroj manažerské motivace
  • Hodnotící nástroje – odměny a tresty, pochvaly a kritiky, komplexní hodnotící pohovory
  • Příprava hodnotících pohovorů; informace jsou hlavní zbraň manažera
  • Hodnotící pohovor z pohledu hodnoceného a hodnotitele
  • Na co se při hodnocení soustředit, a čemu nevěnovat pozornost
  • Časté chyby při hodnocení, jak se jím vyhnout a co dělat v případě, že jsme se jich dopustili
  • Výstupy hodnotících pohovorů a jejich závaznost, dohoda jako výstup pohovoru

Forma a realizace seminářů

Přípravu seminářů zahajujeme individuální konzultací s klientem nad zájmovými problémy a tématy (osobně formou úvodní schůzky, či prostřednictvím elektronické komunikace). Na jejím základě připravujeme konkrétní programy seminářů nebo poradenských dnů. Klient obdrží podkladové materiály pro každého účastníka semináře. Vyhodnocení provádíme metodikou klienta, nebo vlastním kvalitativně koncipovaným nástrojem.

 

Naše semináře mají formu interaktivních akcí založených na řešení konkrétních problémových okruhů a s využitím konkrétních případů. Více informací o našich metodách naleznete v tomto dokumentu http://www.koment.cz/doc/metodiky-fs-fiso.pdf  Informace o dalších seminářích včetně jejich abstraktů jsou dostupné online na stránce http://www.firemni-sociolog.cz/sluzby/seminare-pro-manazery .

Více informací a o semináři a cenovou nabídku získáte na telefonním čísle 731 782 385 a e-mailu kontakt@firemni-sociolog.cz 


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520