8. 4. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Touto aktivitou nemáme na mysli využívání externích školících firem, ale spolupráci se školami, univerzitami či odbornými institucemi. Jakým způsobem se to dá využít a jaké to může přinášet výhody?

Jedná se o určitou formu partnerství, která může všem zúčastněným stranám přinášet nezměrné výhody. Aby tato spolupráce byla smysluplná měla by naplňovat několik klíčových bodů.

Z pohledu odborných institucí by mělo docházet k podpoře školy při realizaci jejich vzdělávacích cílů, a to jak se zaměřením na studenty, ale i jejich učitele.

Studenti získávají praktické zkušenosti a znalosti, možnost získat správné pracovní návyky již v průběhu jejich studia. Tato kooperace má přímý vliv na výsledky, znalosti a dovednosti studentů a zároveň zvyšuje jejich následnou uplatnitelnost na trhu práce.

Možnosti pro akademické pracovníky zase spočívají v možnosti propojení vědy a praxe, vzdělávacím institucím to přináší větší zapojení do oblasti praktického využití a firmám naopak možnost zajímavých inovací.

Naopak z pohledu zaměstnavatele se jedná o specifickou investici, která se odráží v mnoha oblastech. Má vliv na celkové vnímání společnosti okolím a má příznivé dopady na firemní klima.

Zároveň však pomáhá vytvářet využitelný společenský, odborný a kvalifikační potenciál do budoucna. Umožňuje získat a vytipovat kvalitní kandidáty již v době jejich studií a zároveň jim již na začátku předat povědomí o společnosti. Zároveň se díky této spolupráci může kvalitně propojit současná praxe s nejnovějšími teoretickými pohledy. Následně tak může firma ovlivnit směr výuky více do praxe.

Prostřednictvím praktikantů a diplomantů, tak může společnost ušetřit za budoucí nákladná výběrová řízení a vyhledávání vhodných kandidátů. V rámci těchto projektů můžete nejenom vytipovat vhodné kandidáty již během studií, ale zároveň je i vyzkoušet v praxi.

Jaké zkušenosti máte Vy?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520