5. 1. 2015   PhDr. Vojtěch Bednář

Nový rok je pro mnoho z nás příležitostí nejenom k bilancování, ale také k tomu, udělat „tlustou čáru za minulostí“.  Taková čára ale skoro nikdy nevydrží. Chceme-li využít začátku kalendářního roku k tomu, abychom provedli změnu ve svém životě, co můžeme udělat proto, aby nám změna vydržela?

Nesplněná předsevzetí, „tlusté čáry za minulostí“, které tvoříme znovu a znovu. Prázdné přísliby změn, a že „odteď bude všechno jinak“. To jsou jen některé z hořkých důsledků novoročního veselí pro ty, kteří chtěli nového roku využít k tomu, aby změnili něco ve svém životě. Když pátráme po příčinách těchto neúspěchů, asi nejčastěji se je pokusíme svést buď na sebe (nedostatek disciplíny) a nebo na své okolí (nepřátelské prostředí, nečekané okolnosti). I když obojí může mít něco do sebe, skutečné příčiny selhání v anuálních změnách, jak těmto snahám říkáme, je třeba hledat ve dvou jiných faktorech, často působících spolu. Jsou jimi

  • Změna je příliš velká a nelze jí ustát s dostupnými zdroji
  • Na změnu jsme se nedostatečně připravili

 Podívejme se nyní, co můžeme udělat proto, aby nám naplánovaná změna našeho chování, života, práce a podobně, vydržela, ať už jsme se jí rozhodli udělat na konci roku, nebo při jiné příležitosti (což doporučuji spíše, než začátek roku). Uvidíte, že to není těžké.

 Nelze říct, že by byla metoda tlusté čáry za minulostí a priori špatná, ale většině klientů jí nedoporučuji, protože situací, pro které se doopravdy hodí je jen velmi málo. Pokud už chceme dosáhnout velkého posunu, je daleko efektivnější jej rozdělit do více dílčích kroků a tyto kroky přesně zdokumentovat (existují nástroje, které nám to velmi usnadní). Pokud už chceme takovou tlustou čáru udělat, je téměř nemožné jí prosadit tak, že se pro ní rozhodneme ze dne na den, ale je vždy nutné jí dlouhodobě dopředu naplánovat. Nejde jen o naši disciplínu, ale také o to, že změna sebou nese mnoho vnějších důsledků, které budou hrát zdánlivě proti nám, a na které je potřeba být připraven stejně jako na změnu samotnou. I z toho důvodu je cesta menších dílčích kroků pro „nový začátek“ lepším řešením.

Každou změnu, kterou chceme provést, je velmi dobré si přesně popsat, a to dopředu. Při popisu zásadně nepoužíváme negativní tón. Neříkejte, že chcete „přestat se hádat s podřízenými“, ale, že s nimi chcete „vycházet pozitivně“. Nejde jen o slovíčka, způsob, kterým změnu definujete, bude velmi ovlivňovat to, jak jí pak budete prosazovat.

Stanovte si termín, ke kterému pro vás bude změna účinná. Nový rok se přirozeně nabízí, ale není to ideální řešení (oslavy, alkohol, sociální tlak, chaos). Co třeba 5. února? Týká-li se změna vašeho chování, nacvičujte si jí „nezávazně“ již před tímto termínem, podstatně usnadníte adaptaci sebe i okolí na to, až změna přijde. Termín po určení nikdy neposouvejte, a to žádným směrem. Pokud to uděláte, bude se váš nový začátek potýkat s podobnými problémy účinnosti, jako český služební zákon.

Stanovte si také způsob, jak budete úspěšnost své změny, svého nového začátku, měřit a vyhodnocovat. Jak poznáte, že se vám to daří? Způsob by měl být přesně dán, a pokud možno formalizován tak, abyste jej nemohli snadno obejít. Stanovte také, co přesně uděláte, nebudete-li s výsledkem spokojeni.

Jakmile nastane čas „nového začátku“, nečekejte zázraky. Lidé kolem vás nemají rádi změny, a vy také ne. Váš svět se nezmění ze dne na den. Čekejte práci, ale nesoustřeďte se na změny, které jste chtěli provést příliš, protože tím byste jednak mohli přehlédnout něco jiného, a důležitějšího, jednak přílišná koncentrace na aktivní činnost komplikuje její provádění. Není také účelné se svým novým začátkem příliš chlubit, a to zejména ne před lidmi, kterých se přímo týká.

Přejeme vám do nového roku samé dobré začátky. A pokud se chcete dozvědět více, můžete si objednat náš poradenský den.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520