14. 11. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

Slíbili jste podřízeným něco, co teď nemůžete splnit? Nevíte jak z prekérní situace ven, anebo doufáte, že na ní prostě zapomněli? Nesplnitelné sliby se manažerům občas dějí, ale jsou cesty, jak se s nimi vyrovnat čestně a spořádaně.

Někdy se stane, že manažer či nadřízený ve stresu, pod zátěží anebo v euforii slíbí svým podřízeným něco, o čem ví, anebo tuší, že nedokáže splnit. Není to příjemná situace, a samozřejmě že je třeba se jí vyhýbat, ale stát se může a taky se stane. Takže jí máme. Stojíme před tím, že jsme slíbili nesplnitelné (můžete si o tom přečíst naší případovou studii zde). Co ale teď?

Naděje, že podřízení na naše sliby zapomenou je v naprosté většině případů hrubě naivní, a pokud si myslíme, že se nic nestane, když je jen tak přejdeme a nikdo se nepřipomene, měli bychom si klást otázku, zda máme vůbec co dělat v manažerské pozici. Na druhé straně snažit se splnit za každou cenu něco, co jsme slíbili, ale co prostě nejde, také není v pořádku. Zvláště ne v případě, že by to firmu stálo více prostředků, než kolik vzniklo nešťastným slibem, anebo narušilo práci někoho jiného. Jak tedy na to?

V prvé řadě je správně, když zaměstnancům svůj slib sami připomeneme. Řekneme, že jsme slíbili, zopakujeme konkrétně co, a za jakých konkrétně okolností. Nemusíme se bát, že tím zaměstnancům připomínáme něco, na co sami dávno zapomněli. V naprosté většině případů si totiž vše velmi dobře pamatují, a my jím pouze dáváme najevo, že si to pamatujeme i my.

Ve druhém kroku všem zainteresovaným, tj. těm, kterým bylo slíbeno, řekneme, že bohužel není v naší moci slib bezezbytku splnit. Většinou je namístě vysvětlit proč (unáhlil jsem se, očekával jsem lepší výsledky, či širší možnosti o věci rozhodovat, předpokládal jsem menší dopad na firmu), nicméně pokud se to prostě nehodí či není možné, můžeme říct, že splnit slib v původní podobě jednoduše nejde. Samozřejmě, že toto je pro podřízené nepříjemné, ale vězte, že mnohem méně nepříjemné, než kdybychom se snažili slib promlčet.

Následně nabídneme kompenzaci. Musíme nabídnout něco, co bude mít sice menší hodnotu, než mě původní slib, ale je nezbytné, aby to zaměstnanci pocítili ihned. Tj. musí jít o okamžitý benefit, i kdyby byl malý, v žádném případě ne o další příslib do budoucna. Současně je kriticky důležité, aby šlo o reálně prospěšnou věc, ne symbolickou náhradu. Zaměstnancům řekneme, že tento benefit od nás dostávají nikoli místo nesplnitelného slibu (pak by totiž poměřovali to, co získávají s tím, co čekali), ale jako omluvu za to, že jsme slíbili nesplnitelné.

Přejeme hodně úspěchů. Trápí-li vás manažerské problémy, rádi vám pomůžeme.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520