18. 9. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Konflikt se v různé intenzitě vyskytuje v každém prostředí. Výsledek konfliktu na pracovišti může mít buď náboj, který tým podpoří nebo pro něj může být naopak destruktivní. Záleží pouze na vedoucím, zda dokáže danou situaci ustát a zaměřit správným směrem. Zde Vám nabízíme několik kroků, které mohou být vhodným postupem.

V případě, že konflikt v týmu či s podřízeným neřešíte, tak se prostředí postupně stane toxickým. Samotná příčina konfliktu bude bezpředmětná a naopak bude fungovat princip sněhové koule. Základem je tedy zkrátit dobu mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím dlouhodobější konflikt, tím je větší riziko k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů.

Konflikt jako takový znamená názorový spor či střet rozdílných pohledů. V tomto ohledu nemůže primárně hodnotit konflikt jako negativní prvek. Záleží pouze na nás jaký výsledek toto „setkání“ bude mít. Konflikt nám umožňuje si uvědomit naše odlišnosti a naopak to co nás spojuje s ostatními. Konflikty nelze vyloučit z pracovního prostředí, naopak je můžeme využívat a naučit se jich využívat k hledání nových souladů nebo synergií.

Vedoucí musí jednat zodpovědně a spravedlivě, aby byl respektován on i samotný tým. Být vedoucím není soutěž v popularitě, ale zodpovědná role, která primárně vede a rozvíjí jednotlivé členy týmu k jejich plnému potenciálu. Důležitým prvkem této zodpovědnosti je uvědomovat si tyto momenty jako tvořivé napětí s možností dalšího rozvoje a mít ho jako takový celou dobu pod kontrolou a zabránit tomu, aby se přetvořil v destruktivní a neřízený chaos.

Jak s konflikty pracovat?

1. Vhodné načasování

Základem je zkrátit dobu mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím dlouhodobější konflikt, tím je větší riziko k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů. Zároveň je důležité uvědomit si, že ve většině případů není dobré řešit danou situaci v okamžiku, kdy samotný konflikt propukne. V daném okamžiku vystupují na povrch emoce a nepanují ideální podmínky.

Je zásadní danou situaci zastavit a uklidnit. Následně určit samotný čas a místo, kde si společně sednete a danou záležitost budete řešit. To by mělo probíhat s dostatečným odstupem, aby emoce ustoupili a do hry vstoupil rozum. Samotná schůzka by měla probíhat mezi čtyřmi očima. Můžete tak zachovat tvář všech zúčastněných a neovlivňovat celý kolektiv.

2. Znalost týmu

Jednou ze zásadní úloh vedoucí je znalost svého vlastního týmu. Jednotlivý členové mají své silné i slabé stránky, stejně jako hranice, při jejich překročení jsou ochotni vstoupit do konfliktu a různými způsoby projevovat svoji nespokojenost. Tyto znalosti musíte získávat postupně v průběhu existence celého týmu, z jeho interakcí či individuálních hodnotících pohovorů či jednání.

Za využití těchto znalostí bude zavčasu dopředu vědět, kdy se Vám v rámci týmu vytváří či roste potenciální konflikt a kdy je správný okamžik k zakročení. Zároveň budete mít dostatek informací, co kterého člena motivuje a ovlivňuje, máte tak odpovídající nástroje pro ovlivnění ekosystému celého týmu.

3. Aktivně jednejte

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a mohou jednat spíše pod jejich vlivem než je u nich běžné. Vaší úlohou je udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem.

Držte se následujících zásad:

Postup

Při řešení konfliktních situací je důležité dodržovat základní pravidla, která zvyšují pravděpodobnost pozitivního výsledku.

 • Vyjasněte si, že vaším společným cílem je nalézt řešení.

 • Mluvte konkrétních událostech a chování, NE o osobnosti druhého.

 • Naslouchejte a poskytněte prostor druhé straně vyjádřit svůj názor.

 • Identifikujte body na kterých se shodnete a v kterých ne.

 • Stanovte priority a body v kterých je potřeba najít řešení.

 • Navrhněte postup řešení a jeho plán.

Emoce

Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které nám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní situace se nachází v její příčině a ne v emocích, které vyvolává. Vaším cílem je najít původní problém, který je příčinou a spouštěčem.

 • Udržte si racionální sebekontrolu a nadhled nad situací.

 • Nekřičte a nezvyšujte hlas.

 • Při komunikaci oceňte něco pozitivního na přístupu druhé strany.

 • Buďte schopni zhodnotit sebekriticky i vlastní jednání.

Komunikace

 • Každá strana má právo vyjádřit svůj názor a pohled na situaci.

 • Respektujte názor druhé strany, i když je odlišný. Naslouchejte, jak situaci vnímá.

 • Nehodnotíme a nekritizujeme protistranu.

 • Cílem není výhra, ale nalezení kompromisu.

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520