25. 9. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

Potřebujeme motivovat tým? Přesvědčit kolegy, že jejich práce má smysl? Že musí napnout všechny síly, aby posunuli spolčený projekt dopředu a na snahy manažera už lidé nereagují? Podívejme se, jak tomu pomoci.

Nejlepší motivace je ta, která přichází od lidí, jichž by se měla týkat, tedy od samotných motivovaných. Na mnoha místech (nejen) tohoto serveru píšeme o tom, co můžeme udělat, abychom své podřízené motivovali vnějšími manažerskými nástroji. Co však můžeme udělat proto, abychom podpořili jejich vnitřní motivaci, a v nejlepším případě také vnitřní vzájemnou podporu?

 

Podporujte reálnou autoritu

V každém týmu se vyskytuje někdo, komu ostatní kolegové věří a koho poslouchají, i když to není oficiální představený. Pokud dovedeme tohoto člověka správě identifikovat, a pak jej přesvědčit k tomu, aby mezi kolegy aktivně šířil dobrou náladu co se práce a jejich výsledků týče, máme v rukou mnohem užitečnější nástroj motivace, než kdybychom jím pouze zvenčí nabízeli výhody či benefity. Důležité je, aby se reálná autorita dokázala identifikovat s výsledkem práce a aby za něj ctila spoluzodpovědnost. Základním krokem k úspěchu je jednak správně porozumět tomu kdo reálnou autoritu v týmu drží, jednak s tímto člověkem umět mluvit. Neměl by vzniknout dojem, že jej korumpujeme, nebo naopak on nám „donáší“, hledejme partnerský dialog.

 

Podporujeme zdravé soutěžení

Soutěž jako zdroj motivace funguje, jestliže je nedestruktivního charakteru. Nemělo by se stávat, že pokud jeden tým nebo jedinec „vyhraje“, budou ostatní „poraženi“. Pokud je ale možné soutěžit ve prospěch společného cíle a nejlépe tak, že vítězové jsou nakonec všichni, pak je to ten druh soutěže, který nám pomůže k dosažení optimálního cíle. Nejlepší je cíl, který lidé vnímají jako subjektivně vítězný. Aby tlak na soutěž nepřicházel zvenčí, měli bychom se snažit vytvořit prostředí, kdy lidé soutěžit sami chtějí, a hlavně, kdy musí k dosažení benefitu nezbytně nutně spolupracovat jako tým.

 

Podporujeme sounáležitost

Mají lidé v rámci týmu, kolektivu, pracoviště, možnost být spolu a dělat společné věci také mimo práci? Nutit je do toho nemá smysl, ale jestliže pro to existují podmínky, většina lidí je ráda „zabydlí“ svou přítomností. Mají lidé možnost společné relaxace? Mají něco, co je spojuje (někdy stačí aby například výrobní tým měl společná trička)? Mají pocit, že jsou na sobě závislí? Mají možnost vidět společné výsledky své práce? Mají možnost vystupovat vůči ostatním částem firmy jako celek? Všechny tyto věci vypadají jako zdánlivé detaily, ve skutečnosti ale mohou rozhodovat o vnitřní motivaci pracovníků mnohem více, než bychom si na první pohled mysleli.

Přejeme vám hodně úspěchů a pevné nervy při hledání nástrojů vnitřní motivace. Rádi vám s tím pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520