2. 10. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Každý z nás si stanovuje určité cíle, ať se jedná o krátkodobé či dlouhodobé, tak s nimi pracujeme na denní bázi. Pomáhají nám směřovat naše úsilí a naplňovat naše vize. Při jejich stanovování bychom měli brát v potaz pravidla, která nám zvýší úspěšnost při jejich dosahování.

Američtí psychologové Locke a Latham publikovali studii, která sumarizuje 35 let výzkumů v oblasti stanovování cílů. Ta si kladla za cíl vytipovat mechanismy, které nám umožňují stanovovat naše cíle efektivně a smysluplně. Jejich zjištění jsou následující:

  • Stanovování konkrétních, náročných cílů vede k lepším výsledkům než pobízení k lepšímu výkonu.
  • Vysoké cíle vytváří vyšší výkon než malé cíle, nejnáročnější cíle způsobují nejvyšší úsilí a výsledky.
  • Přísné termíny vedou k rychlejšímu pracovnímu tempu, oproti volnějším termínům.
  • Veřejný závazek má za následek vyšší osobní angažovanost.
  • Na výsledek nemá zásadní vliv zda je cíl stanoven vedoucím nebo na základě společné dohody.

Z tohoto nám vystupuje základní poznatek. Stanovujte konkrétní, náročné cíle s přísným termíny. Není zásadní zda je úkol stanoven vedoucím či společnou dohodou, ale zajistěte aby úkol byl veřejně znám. To bude mít za následek zvýšené úsilí, delší zaměření se na cíl a lepší výsledky.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520