13. 11. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Pomalu se blíží doba, kdy většina vedoucích pracovníků realizuje hodnotící pohovory u svých podřízených. Používá je primárně v souvislosti se systémem odměňování, přičemž jejich potenciál je násobně vyšší.

V rámci hodnotícího pohovoru nejčastěji dochází k ocenění či pokárání zaměstnance a následné návaznosti k ročním odměnám. To ve většině lidí vyvolává spíše obavy a přistupují k němu negativně. Pokud se ale máme bavit o práci s lidmi a jejich rozvoji, tak si musíme uvědomovat jaké možnosti nám toto setkání připravuje.

V prvé řadě se jedná o další možnost budování individuální vztahu mezi vedoucím a jeho podřízeným, kdy můžeme budovat vzájemný respekt i důvěru. Pokud budeme k hodnotícím pohovorům přistupovat pouze na roční bázi a formalizovaným způsobem, tak nám to spíše uškodí než prospěje.

Poskytněte prostor

V rámci setkání nejdříve dejte zaměstnanci prostor slovo, aby sám zhodnotil uplynulé období. Co se mu povedlo a v čem vnímá své případné nedostatky. Co by mohl zlepšit, jaká ho napadají případná opatření a co by chtěl změnit v příštím období. Tím mu poskytujete prostor pro vlastní zamyšlení a uvědomění si vlastních kroků a jejich následků, vedete ho tak k vlastnímu posunu, který bude iniciován zevnitř. Zároveň mu sdělujete, že vás jeho názor zajímá. Budujete tím vzájemný respekt a důvěru.

Buďte spravedliví

Následně dejte zaměstnanci zpětnou vazbu zase vy. Co jste v uplynulém období vnímali jako důležité a co naopak mělo mezery, které se musí opravit. Zásadní je držet se faktů a konkrétních situací, nelze také hodnotit pouze poslední období. Musíte se věnovat období jako celku a vypíchnout jeho průběh. Je vhodné si pro tento přístup dělat v průběhu doby poznámky. Není nutné zmiňovat všechny situace, ale pouze ty, které vnímáte jako zásadní. Tímto ukazujete, že si všímáte jeho práce a jeho úsilí, které je pro vás důležitá.

Informace

Na této bázi jste schopni rozšířit své povědomí nejen o tom, jak dotyčný vnímá svoji práci, ale také celkový smysl a kontext. Můžete mu poskytnout vysvětlení, jaký smysl jeho práce či jednotlivé kroky má. Získáte také informace o tom, co ho vlastně baví a v čem může mít své silné stránky. Tím směrem ho následně můžete rozvíjet a podporovat.

Realizujte hodnotící pohovory častěji než jednou za rok a zároveň využívejte jejich potenciál naplno. Za čas zjistíte, že se na ně zaměstnanci těší a vy s jejich pomocí vedete své lidi k větší samostatnosti a dalšímu rozvoji.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520