17. 12. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Role vedoucího nespočívá pouze řízení podřízených, tedy v úkolování, kontrole a jejich hodnocení, ale také v dalších oblastech. Ovlivňuje nejen plnění úkolů, ale má zodpovědnost za motivaci, vztahy a rozvoj svých lidí.

Role vedoucího v moderní společnosti se v mnohém odlišuje od našich historických kořenů. V dřívějších dobách se do této pozice ve většině případů dostávaly osobnosti, které se zjednodušeně dají označit jako „Alfy“. Přirozené autority, které přitahovaly svým charakterem a přístupem své okolí. Dnešní doba potřebuje větší množství vedoucích, než je normální výskyt těchto „alf“. V tomto ohledu si musíme uvědomit, že být v pozici vedoucího na nás má vyšší požadavky než jako na pouhého zadavatele a kontrolora úkolů. Naší rolí je být nositelem hodnot a být i inspirací pro naše podřízené. Musíme si tuto skutečnost a zodpovědnost naší pozici uvědomovat, a vědomě se těmto oblastem věnovat.

Hodnoty

V okamžiku, kdy se vedoucí pohybuje mezi svými podřízenými, tak se stává ostře sledovaným vlakem. A to nejen ve chvílích, kdy dochází k přímé komunikaci, ale při všech interakcích a pohybu vedoucího po pracovišti. V tomto ohledu se vedoucí stává nositelem norem a hodnot. Musíme si uvědomovat, že např. když nebudeme věnovat pozornost konfliktnímu jednání mezi našimi lidmi, tak toto chování nepřímo podporujeme. Musíme být proaktivní nejen v komunikaci, ale i v aktivním přístupu k věcem, které chceme prosazovat. Nemůžeme kázat vodu a pít víno.

Naslouchejte

Poskytněte svému týmu prostor, kdy spolu můžete probrat a řešit co se aktuálně v týmu i u jeho členů odehrává. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. Poskytněte jim porozumění v tom ohledu, že si uvědomujete, jak náročnou situací aktuálně všichni procházíte. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že na to nejsou sami.

Zpětná vazba

Poskytujte lidem zpětnou vazbu na situace a věci, které proběhly, včetně pohledu na navrhovaná řešení. Vaším úkolem není pouze rovnou nabídnout východisko ze situace, ale také přivést podřízené k tomu, aby jim začaly docházet věci, které se v průběhu odehrávají.

Podpora

Ukazujte svému týmu, že je podporujete. V případě, že řešíte náročné situace, tak jim můžete ukázat, že máte danou situaci pod kontrolou a uvědomujete si daný stav. Můžete s týmem probrat postup, jak eliminovat překážky a ukažte ochotu poskytnout další zdroje či posily, které jim budou k dispozici, v případě, když by se situace zhoršila. Většina lidí si takovou možnost nechá jako záložní, ale vnímají ji jako důležitou oporu. Vaši lidé budou vnímat, že jste zde pro ně a získáte si jejich oddanost.

Smysl

Ve vypjatých situacích se může stát, že se lidé zabývají otázkou, proč to vlastně děláme a k čemu je to vlastně dobré. Jsou podráždění, handrkují se, ztrácí motivaci a nevěnují pozornost tomu co je důležité. Pomozte jim získat znovu náhled na danou situaci, oprostit se od vypjatých emocí a soustředit se na širší obrázek. Připomeňte jim, co je vaším společným cílem a jaký má jejich práce smysl.

Svému týmu musíte ukázat, že jste tam s nimi. Naslouchejte, poskytujete zpětnou vazbu, podporu a ukazujte jim, jaký má jejich práce smysl. I když je někdy náročná. Pokud se lidé cítí pochopeni, cítí podporu od vedení a vědí, že jejich námaha za něco stojí, tak jsou schopni se semknout kolem svého vedoucího.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520