10. 2. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Role projektového manažera má na rozdíl od role standardního vedoucího několik specifik, která mohou dotyčnému manažerovi komplikovat práci, pokud na ně nebude brát ohled.

Projektový manažer je primárně ovlivněn tím, že lidé v jeho týmu nejsou vždy jeho přímými podřízenými. To má přímý dopad na jejich přístup a zároveň možnosti manažera s nimi pracovat. Pro zapojení jednotlivých členů týmu a vůli spolupracovat je dobré mít v patrnosti několik opatření, které můžete realizovat.

Přeberte zodpovědnost

V okamžiku, kdy se stanete vedoucím buď nově vzniklého projektu nebo projektového týmu, tak je důležité naprosto otevřeně a čitelně převzít zodpovědnost za projekt či výsledky. V případě, že to nedáte dostatečně najevo, tak nemůžete předpokládat, že ostatní ke svým dílčím zodpovědnostem přistupovat, tak jak by měli.

Důvěra v projekt

Jako projektový manažer musíte jednoznačně dát najevo, že danému projektu věříte. Tím dáváte signál, že energie do něj vložená je smysluplná. Jakékoliv pochybnosti či projevená nejistota z jeho strany, může výrazně ovlivnit neochotu ostatních se zapojit a vůbec se podílet na společných aktivitách.

Možné komplikace

Na rovinu můžete sdělit, že jste si vědom konkrétních komplikací, které Vás čekají, ale že s nimi počítáte a jste připraven se s nimi vypořádat. A to včetně těch, které teprve mohou přijít a jsou to pouze běžné nemoci každého projektu. Vezmete tak vítr z plachet případným pochybovačům, a naopak víc vtáhnete ostatní do hry.

Tip: přečtěte si o projektovém managementu také na serveru Freelo

Role projektového manažera je v mnoha ohledech náročnější na práci s lidmi, právě díky menší možnosti je přímo motivovat, často neexistenci dlouhodobého pracovního vztahu a tím spojené menší možnosti komunikace. Výše uvedené zásady jsou pouze vstupní branou pro rozjetí nového projektového týmu či přijetí role projektového manažera.

Co je zásadním elementem, je velký tah na vzájemnou komunikaci a přivedení všech členů k jednacímu stolu s tím, že klíčem je pochopení toho, že jsme na stejné lodi se společným cílem.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520