27. 4. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Jak se odlišuje a ztěžuje práce při vedení týmu při takto náročných podmínkách. V okamžiku, kdy nemáme prostor se osobně setkávat a spoléháme se na techniku? Na co se můžeme při práci s nimi zaměřit a jak můžete tuto situaci brát naopak jako příležitost.

Aktuálně zažíváme globální krizi, která má dopad do všech odvětví, profesí a podniků. Úspěšné zvládnutí těchto situací primárně potřebují vedoucí, které dokáží firmu a její zaměstnance tímto provést. Krize je definována jako doba, kdy je třeba činit obtížná nebo zásadní rozhodnutí. A to se nemusíme bavit pouze o této naší specifické situaci.

Příchod krize ve většině případů nedokážeme předvídat a velmi snadno se můžeme dostat do situace, kdy na ni nejsme připraveni a jsme paralyzováni. Koronavirová krize, která se nyní odehrává, není výjimkou, a naopak můžeme názorně vidět kolem nás zmatky, špatně nastavené procesy a nedostatečnou komunikaci.

Přenastavení priorit

Současné pozastavení či zpomalení aktivit musíme v první řadě využít k nastavení sebezáchovných či ozdravných priorit a realizaci následných úsporných opatření. Zapomínat ale nesmíme především plánování nového náběhu a jednotlivých kroků, které nás čekají. Hledání nových variant a východisek, které mohou pomoci firmě se lépe s danou stavem vypořádat, ať se jedná o nové produkty, dodavatele či odběratele.

Optimalizace procesů a fungování týmů

Na současné situaci můžeme jednoznačně vidět, jak je důležité stanovit nejen priority, ale i samotná realizace úsporných opatření.  Toto chvilkové nadechnutí můžeme využít nejen k servisu a opravám, na které není prostor v rámci běžného provozu, ale také optimalizaci procesů, komunikačních kanálů a nastavení fungování celých týmů.

Komunikace a jistota

V centru tohoto dění je a vždy bude manager, na kterého se upírají zraky všech jeho podřízených, který nejenom uvádí v život všechny tyto opatření, ale který poskytuje svým podřízeným jistotu a snaží se jim zajistit optimální podmínky. Zásadní je i dostatečná komunikace se všemi členy týmu. I přes náročnější podmínky, může být naopak vhodná doba, dát svým podřízeným důvěru a přesunout na ně nové úkoly a hledání vhodných řešení. To může být nejen vhodný impuls k jejich dalšímu rozvoji, ale i dobrá motivace.

Společný cíl

Jedním z našich důležitých kroků, může být vtažení členů týmu do aktivity, která může být důležitá pro životaschopnost firmy. Kdy cílem bude hledat možnosti optimalizace, nových řešení a upravení stávajících procesů a fungování takovým způsobem, aby firma byla schopna lépe zvládnout nejen aktuální, ale i případné další krizové scénáře. Každý člen týmu by měl chápat, co je naším záměrem a být nastavený k tomu maximálně přispět.

Jako manažer se velmi často můžete dostávat do náročných situaci, které se nám v počátku mohou zdát nezvládnutelné. Poskytněte lidem vhodné cíle, dejte jim adekvátní nástroje a podmínky, buďte tam pro ně a můžete zvládnout daleko náročnější situace, než jste považovali za možné.

Potřebujete pomoci s vedením v době krize - a nejen té koronavirové? Kontaktujte našeho poradce.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520