4. 5. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Práce je více než kdy jindy, zaměstnanců méně. Mnoho lidí je na nemocenské, v karanténě, ošetřují příbuzné nebo hlídají děti. Zbytek musí vykonávat práci i za ně a tato zátěž může trvat měsíce. Jak si v této situaci počít?

Nestandardní zátěž je nepříjemná, lze ji ale manažersky zvládnout. V prvé řadě je potřeba za situace nestandardní zátěže zajistit pravidelnou kontrolu zaměstnanců a důsledně dohlížet na to, aby jim přímí nadřízení věnovali dostatek času. Kontakt mezi přímým nadřízeným a podřízeným je v mimořádné situaci klíčový.

Pokud jde o management úkolů a kontroly, pokud je to možné, doporučujeme zaměstnance ve stavu mimořádné zátěže úkolovat spíše dílčími úkoly, které jsou kratší na splnění, lze je kontrolovat průběžně a lze ukázat, že mají vazbu na složitější cíl. Jinými slovy, stav mimořádné zátěže přeje spíše operativnímu managementu než strategickému, pokud jde o leadership. Totéž platí pro kontrolu zaměstnanců a pro zpětnou vazbu – je důležité, aby byli hodnoceni po každém úkolu.

Mimořádně zatížení zaměstnanci potřebují volno. I když je ho méně než obvykle, mělo by být jasně naplánováno a mělo by se striktně dodržovat. Pravidelné přestávky a pravidelné volno umí dočasně kompenzovat i fakt, že je ho méně, i že je méně kvalitní než obvykle.

Zajímá vás více? Pusťte si video Firemního sociologa na tato témata:

 

Potřebujete pomoci s řešením konkrétního problému? Hledáte cesty, jak řídit a motivovat své zaměstnance i v době krize? Kontaktujte našeho poradce.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520