8. 6. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Současná situace více než kdy předtím podtrhává významnost role vedoucích pracovníků, která nespočívá pouze v roli výkonné, ale především v roli morální autority, poskytování opory a vedení lidí ve všech ohledech. Nároky na vedoucí pracovníky v těchto kritických obdobích přirozeně vzrůstají, a právě teď můžeme vidět, kdo tyto požadavky přirozeně splňuje nebo má tendenci se jim aktivně věnovat.

V době blahobytu mohou být tyto aspekty práce vedoucího méně markantní a s menším dopadem, ale v okamžiku, kdy nastává pomyslné lámání chleba, lidé vnímají obavy, zátěž stoupá, tak se pohledy lidí upínají k přímému nadřízenému. Pokud ten nemá dostatečné kvality nebo schopnosti se této úlohy zhostit, tak může dojít k nezvratným změnám i v původně stabilních týmech.

Vedoucí, kterého si zapamatujete a bude pro vás i do budoucna vzorem, není nutně ten, který bude precizně zadávat úkoly a udělovat odměny. V zátěžových okamžicích se jedná naopak o nadřízeného, který se pohybuje po pracovišti, komunikuje se svým okolím a snaží se aktivně ovlivňovat své okolí.

Buďte vidět

Není nic horšího než vedoucí, který je v době nejistoty nepřítomný na pracovišti nebo je neviditelný nebo nedohledatelný. Lidé především v těchto situacích kolem sebe potřebují jistoty a opory, které jim může poskytovat právě i přítomnost vedoucího.

Komunikujte

Zcela zásadní je poskytovat adekvátní množství informací a prostoru pro vzájemnou komunikaci s podřízenými. A to ať se jedná o realizovaná opatření a jejich význam pro zdraví všech zaměstnanců, ale také smysl a dopady všech kroků a optimalizací, které firma realizuje pro udržení její životaschopnosti. Samozřejmostí je také komunikace toho, jak situace pro firmu vypadá výhledově. V tomto ohledu samozřejmě není důležité seznamovat všechny zaměstnance s finančním plánem či rozvahou, ale primárně snížit možné obavy z buducnosti.

Budujte důvěru u svých lidí

Jedním ze základních stavebních kamenů ve vztazích mezi lidmi je „důvěra“. Podporujete ji tak, že jste schopen se svými lidmi komunikovat narovinu, že mohou důvěřovat informacím od Vás, a to na čem se domluvíte, tak dodržíte. Důležité je si v tomto ohledu uvědomovat, že důvěra lidí se velmi těžko a pomalu získává, ale velmi snadno ztrácí.

V tomto ohledu si dejte pozor na případně sliby, které vy sami můžete zapomenout, ale lidé nikdy nezapomínají. Pro své lidi byste měli být zároveň oporou v tom, že když budou mít jakýkoliv problém nebo musí řešit situaci, která ovlivňuje jejich práci, tak za Vámi mohou kdykoliv přijít. Tento osobní rozměr přístupu k lidem nám všem dává pocit větší jistoty a bezpečí, a tak výrazně podporuje růst důvěry.

Pokud budete svým lidem k dispozici, budete dostatečně komunikovat a poskytovat svým lidem oporu v takto náročných chvílích, tak si můžete vybudovat autoritu a získat takové množství důvěry, které byste jindy vůbec získat nemuseli nebo by to mohlo trvat naopak dlouhé roky.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520