29. 6. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Řada firem nyní uvažuje o snižování personálních rozpočtů a jsou místa, kde dochází k propouštění zaměstnanců. Jak zabránit tomu, abychom se ve snaze snížit a optimalizovat náklady nezbavili lidí, kteří jsou pro nás klíčoví?

Ekonomický pokles, krize, deprese či jak to budeme nazývat, je přirozenou součástí hospodářského cyklu, a to bez ohledu na to, co konkrétně ji rozpoutá. Přináší inovace, ale také oběti, je třeba šetřit. Řada firem již nyní propouští zaměstnance. Největším rizikem spojeným s omezováním personálu je to, že si v rámci snah o úspory propustíme lidi, kteří jsou pro nás klíčoví.

Základní zásadou je, že o personálních změnách a především redukcích by nikdy neměli rozhodovat sami zaměstnanci, ale vždy jejich management. Věta typu „vyberte tři z vašeho oddělení, které propustíme“ má velké a nežádoucí důsledky, které si ve vaší firmě rozhodně nepřejete. Zodpovědnost leží na středním vedení, přičemž by mělo být přihlíženo k názoru liniových manažerů, vedoucích, mistrů, vedoucích týmů, směn a podobně.

Před tím, než přistoupíme k personálním redukcím, je vhodné vytipovat zaměstnance, o které v žádném případě nechceme přijít. Klíčoví jsou zejména:

  • Nositelé know-how

Tito lidé představují nejcennější skupinu osob ve firmě. Jsou nositeli klíčových informací. V každém oddělení, na každém pracovišti se najde někdo takový. Jejich ztrátou firma přichází o část sama sebe, proto je potřeba jí předejít. Nositelé know-how potřebujete i tehdy, pokud jsou všechny důležité informace dokumentovány a firma je řízena procesně.

  • Nositelé zkušeností

 Typicky starší, velmi zkušení zaměstnanci, často na pozici mistrů nebo nižších manažerů, ale obvykle bez růstových ambic. Populární a oblíbení u kolegů, loajální k firmě. I když tito lidé nejsou nositeli tvrdých znalostí a v některých případech mohou působit jako brzda, ve skutečnosti je potřebujeme především proto, že pomohou zachovat firmu v době krize a následně slouží jako katalyzátor jejího dalšího rozvoje poté, co problémové časy skončí.

  • Mladí, ale loajální zaměstnanci

Firmy se mají tendenci zbavovat jako prvních zaměstnanců bez zkušeností, s nedostatečnou praxí a vysokým potenciálem fluktuace; tj. s předpokladem, že by jinak stejně utekli. Často jsou zde ale také sice mladí a méně zkušení, přesto zapálení a vůči firmě loajální lidé, s vysokým potenciálem růstu. Propouštět je, přinejmenším mezi prvními, znamená zbavovat se lidí, které budeme potřebovat, protože na jedné straně relativně snadno zvládnou náročné časy, trvají-li pouze dočasně, na straně druhé poskytnou svůj elán a úsilí v okamžiku, kdy firma začne růst.

Většina firem potřebuje pro přežití obtížných chvil mix výše uvedených zaměstnanců a často také armádu rutinérů. Nechceme zde radit, koho se zbavovat jako prvního, ostatně kreativita manažerů v tomto ohledu bývá značná, ale ať už je zvolená strategie jakákoliv, měla by být systematická a brát v první řadě v potaz udržení a následný restart firmy.  Pokud s hledáním vhodné strategie tápete nebo si svou nejste jisti, obraťte se na nás.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520