19. 10. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Současný vývoj v mnohém připomíná první vlnu, a to svými dopady a vlivy nejen na nás, ale i naše podřízené. Přesto se daný stav v mnohém liší, a to zejména určitou skepsí, nedůvěrou a často i neochotou přijímat nová opatření. Především díky tomu mohou být dopady na psychiku a prožívání mnohem intenzivnější. Jako vedoucí bychom měli našim lidem právě v těchto okamžicích poskytovat určitou míru jistoty a opory. Jaká jsou vhodná doporučení?

Přestože se na první pohled aktuální situace v mnohém nemusí lišit od toho co probíhalo na jaře, tak opak může být pravdou. Oproti první vlně naše společnost do určité míry postrádá svoji předchozí soudržnost, ochotu a pochopení pro to co je potřeba pro její zvládnutí. I díky velkému množství rozporuplných informací a nepřehledných opatření, které byly poskytovány, byl dán prostor „zaručeným“ informacím z neoficiálních zdrojů a fámám s nimi spojenými.

To má přirozeně dopad na každého z nás. Proto je pochopitelné, že se nyní setkáváme s velkou mírou skepse, popírání či odporu. Někteří lidé k opatření a danému stavu přistupují s humorem, kterým skrývají své obavy, jiní otevřeně přiznávají své obavy. Jedno je však zjevné, většina lidí cítí naprosto přirozeně určitou míru stresu.

Rolí vedoucího pracovníka je poskytnout svým lidem pocit stability a jistoty, především v takto náročných a specifických podmínkách. Být vedoucím a naplňovat tuto roli je poměrně jednoduché v klidných časech. Podstatné ale je, jak umíme ustát tuto roli i v těchto okamžicích.

Musíme vnímat rozpoložení našich lidí, dokázat je podpořit a komunikovat s nimi takovým způsobem, abychom snížili množství stresu, které mohou prožívat. Samostatným krokem je samozřejmě zavedení režimu a opatření v rámci společnosti, stejně jako jeho adekvátní komunikace, včetně toho, jaký má význam nejen pro firmu, ale také pro zaměstnance a jejich blízké.

Druhým může být komunikace a doporučení vhodných kroků, které mohou každému z nás poskytnout určitý prostor pro zklidnění. Ty mohou být následující:

Informační detox

- Velké množství polopravd, lží a konspirací, které se šíří nejenom na internetu, sdílí jako „ověřené“ informace čím dál více lidí, a to včetně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Způsobují tak často nejen paniku a pochybnosti, ale také odpor vůči přijímaným opatřením. Používejte kritické myšlení a nevěřte neověřeným neodborným zdrojům.

- Není nutné neustále sledovat aktuální zprávy a statistiky, které mají sice vzbudit naši pozornost a zvýšit sledovanost médií, ale zároveň také přirozeně zvyšují stres a naše obavy.

- Pokud už musíte sledovat média, tak se vyhněte neoficiálním či bulvárním zdrojům. Nic důležitého Vám neuteče a vy si trošku vyčistíte hlavu.

Dodržování opatření

- Každá krize někdy skončí a současná situace není žádnou výjimkou. Covid-19 neznamená přímé ohrožení života pro většinu populace.

- Dodržování současných opatření je klíčovým aktem ohleduplnosti k těm, jejichž životy nákaza ohrozit může (především senioři a již dříve nemocní). Téměř každý z nás mě někoho blízkého, pro kterého může znamenat vyšší riziko.

- Pravidla mají za cíl snížit intenzitu šíření a tím přirozeně i zahlcení zdravotnického systému. Když se zahltí zdravotnický systém, nebude umět pomoci těm, kteří to potřebují.

Stres

- Můžeme prožívat široké spektrum emocí, které se mohou dokonce měnit. Může vám to být jedno a být nad věcí, ale i přestože budete zažívat určité napětí a stres z dané situace. Někdo se může nadměrně pozorovat a všímat si každého zakašlání u sebe i svého okolí. Na každého z nás působí aktuální situace rozličným způsobem. Všechny pocity jsou ale normální a přirozené.

- Náš organismus dokáže nést velkou míru zátěže a nepohodlí. Přestože jsme na to již zapomněli a žijeme v poměrně stabilní době, tak naše těla na to nezapomněla a jsme schopni danou situaci zvládnout. Důležité je si uvědomit, že je naprosto normální nemít se vždycky jen dobře.

- Zkuste aktivně pracovat na svém klidu a dobré náladě. Pokuste nalézt ve svém volném čase aktivitu, která vám může pomoci dobíjet si vlastní vnitřní baterky a zároveň můžete přijít na jiné myšlenky. Může se jednat ať o domácí práce, sport nebo jen koníček, který jste vždy chtěli dělat. Nyní je ten správný čas.

Přirozená imunita a odolnost

- Udržujte se ve fyzické kondici. Cvičení a pohyb pomáhá redukovat stres a zvyšuje celkovou odolnost a udržuje pozitivní psychické naladění. Můžete vymyslet adekvátní pohybové aktivity i v omezených podmínkách.

- Podpořte regeneraci své energie vhodnou stravou, odpočinkem a spánkem. Nastavte si vhodný denní režim, kde budete mít aktivní i odpočinkové části dne.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520