11. 1. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Současná doba na nás více kdy jindy klade nároky nejen v oblasti naší inteligence, ale i v rámci naší schopnosti kriticky uvažovat. Mladá generace je v této oblasti ještě více pod tlakem než ty starší s ohledem na množství informačních kanálů a intenzivnímu toku informací, kterému jsou vystaveni. Co je vhodné brát v potaz?

Kritickým myšlením je vyjádřena naše schopnost orientovat se a pracovat s informacemi, takovým způsobem, že jsme schopni je vědomě analyzovat, vyhodnocovat a vysvětlovat. Základními předpoklady pro to jsou následující body:

  • Nepodléhejme prvnímu dojmu nebo naléhavosti sdělení
  • Nepřebírejme naivně „obecné pravdy“ nebo neověřené informace
  • Udržte si schopnost zaujmout určitý odstup a buďte otevření odlišnému pohledu či perspektivě
  • Názor si vytvářejte na základě vlastních vědomostí a zkušeností nebo na základě ověřených analýz odborníků

V okamžiku, kdy se snažíme takto s informacemi pracovat, tak snižujeme riziko, že budeme přijímat nepravdivé či pochybné informace, které můžou poškodit nás nebo naše okolí. Stejně dnes, tak i kdykoliv jindy můžeme v reálu zaznamenat konkrétní příklady, kdy k tomu může dojít. 

My sami můžeme být často obětí sami sebe a našeho zrychleného uvažování, kdy pomáháme „neověřené“ informace či hoaxy šířit. Zkusme se vždy zamyslet, jestli nejsme pod obdobným vlivem a zapojit naše kritické myšlení. Ne vždy se můžeme spolehnout na „ověřené“ informace od našich blízkých či profesionálních pisatelů, kterých je v dnešních mediích a virtuálních sítích víc než dost. 

Rozmach internetu, mediálních kanálů a sociálních sítí nás poskytuje téměř nekonečný tok informací, s kterými musíme umět pracovat. Mladá generace, která je v tomto prostředí od malička, má častokrát „za vhodné výchovy“ násobně lepší schopnost kritického myšlení než generace starší. 

Tohle můžeme ovlivnit pouze tím, že se sami zamyslíme nakolik informace a jejich toky, s kterými pracujeme a případně posíláme dál, jsou opravdu validní, objektivní a zvážit, zda se někdy nedopouštíme šíření nepravdivých nebo poškozujících informací.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520