6. 9. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Co zajímalo čtenáře Firemního sociologa letos o prázdninách? A na co jste se nás ptali? Dnes přinášíme pět hlavních témat a pět otázek, se kterými jsme byli kontaktováni.

Léto je za námi a prázdniny s ním. Přestože letos jsme stále čelili koronavirové krizi, personalisté a manažeři se samozřejmě věnují i mnoha jiným tématům.

Z naší zkušenosti můžeme říct, že o prázdninách hledají čtenáři a abonenti témata, která pro ně nejsou aktuální v okamžiku, kdy je čtou, ale očekávají, že se stanou aktuálními v následujících měsících. Léto je tak na Firemním sociologovi lakmusovým papírkem, ze kterého můžeme odhadnout, co nás asi čeká.

  • Nejčtenějším článkem v uplynulých dvou měsících byly Styly Vedení. Nezbytný pomocník liniového manažera, ale také středního i top managementu. Pokud se o něj lidé zajímají, potřebují čelit výzvám osobního leadershipu.
  • Druhým nejčtenějším textem bylo Jak nastavit finanční ohodnocení. Firmy stále řeší nábor a předpokládáme, že jej budou řešit také na podzim, protože odměňování jak nových, tak i stávajících zaměstnanců nejvíce hoří v době, kdy potřebujeme zlákat nové lidi…nebo v době, kdy nám hrozí krize.
  • Třetím článkem a potvrzením předchozího trendu je Co nabídnout novým zaměstnancům. Jak vidno…stále nejsou lidi.
  • Čtvrtým tématem bylo v tomto případě tradičně letní Proč potřebujeme dovolenou.
  • Pátým pak téma Návratu z Homeoffice. Vnímáme je jako veskrze optimistické, protože pokud je tématem ono a nikoli opětovné zavádění práce na dálku, znamená to, že firmy i přes další opatření proti koronaviru neočekávají tak „tuhý“ podzim, jako byl ten minulý.

Firemní sociolog dostává také pravidelně otázky od svých čtenářů. Ukazují na témata, která jsou aktuální právě nyní. Nejčastějšími otázkami v průběhu prázdnin byly (kromě poptávek po našich službách)

  • Jak připravit a metodicky zvládnout firemní výzkum
  • Jak motivovat zaměstnance k tomu, aby získali další zaměstnance
  • Jak nastavit systém finančního ohodnocení
  • Jak organizovat přenos seniority; tedy nástupnictví, na manažerské pozici
  • Jak podpořit aktivitu a inovace ze strany zaměstnanců

A jaké otázky zajímají vás? Prosíme, napište do naší skupiny na sociální síti LinkedIn.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520