3. 1. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Častým problémem, s kterým se můžeme setkávat je přetížení zaměstnanců velkým množstvím porad. Přitom většina lidí nemá porady v oblibě a nutno dodat, že především díky negativním zkušenostem s nimi. Jaké jsou za tím důvody?

Příliš velká účast na poradách může být velmi stresující a únavná, to má přímý dopad na produktivitu i kvalitu práce. Samotní zaměstnanci často popisují, že jim porady odvádí pozornost od práce a ztrácejí cenný pracovní čas. V rámci průzkumů manažeři uvádí, že až 83 % schůzek vnímají jako neproduktivní. A odborníci v USA označují porady za "zabijáka produktivity číslo jedna". Výzkumy ukázaly, že nejproduktivnější zaměstnanci se účastní méně schůzek a chrání si svůj kalendář pro skutečnou práci.

Zmiňme si tedy možné nástrahy a příčiny, které nás vedou k tomu, že pořádáme a navštěvujeme více schůzek, než bychom měli.

  • Pluralitní nevědomost

Lidé se drží pohledu, že jsou jediní, kdo má pocit, že tato porada je pro ně ztrátou času, i když se všichni tajně shodují, že je zbytečná. V tomto ohledu je důležitý korektní přístup vedoucího či organizátora porad, aby poskytoval prostor pro zpětnou vazbu. Pouze tak lze identifikovat a eliminovat neproduktivní schůzky pro konkrétní účastníky.

  • Schopnost říct ne

Z pohledu účastníka může být daleko přijatelnější odmítnout účast na poradě, pokud jsme byli schopni jasně sdělit, že pro nás není relevantní. Z pohledu organizátora může být zásadní uvědomění, že vynechání někoho není urážkou, pokud pro něj schůzka není relevantní, a že je vlastně ohleduplnější přiznat, kdy by schůzka byla ztrátou času.

Nemůžeme zpochybňovat potřebu ani přínos porad, spíše naopak. Ale právě proto je nutné správě rozklíčovat co je smysluplné a efektivní a co naopak ne. A následně umět říci ne, tak abychom náš čas i kolegů využívali produktivně a zbytečně nedocházelo k demotivaci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520